„Święto – ślad po śladach”

„Święto – ślad po śladach”

wystawa dedykowana pamięci Jerzego Nowosielskiego

Wystawa „Święto – ślad po śladach”

Pierwotne chrześcijaństwo asymilując kulturowe dziedzictwo swoich czasów, we właściwych sobie znakach i symbolach, zapisało swoją najgłębszą tożsamość. Unikatowa wystawa ikony współczesnej brata Marcina Świądra OFMCap, oraz ceramiki liturgicznej Wojciecha Dzienniaka, prezentowana w Muzeum Archeologicznym, pozwoli zwiedzającym dotknąć tej tajemnicy. Współczesne spojrzenie na ikonę br. Marcina, inspirowane jest twórczością Jerzego Nowosielskiego, dlatego dedykujemy tę wystawę pamięci Profesora z Krakowa, który przez Sejm RP, został obrany patronem roku 2023.

Wernisaż wystawy – 21 lutego 2023, o godzinie 18.00 w Muzeum Archeologicznym, ul. Poselska 3, w rocznicę śmierci Jerzego Nowosielskiego.

Wystawa będzie czynna w godzinach otwarcia muzeum, do końca kwietnia 2023.

Podczas wystawy zwiedzających spotka miła niespodzianka.  

BR. MARCIN ŚWIĄDER OFMCap

Urodzony w Mielcu, 29 maja 1976 roku, na ulicy Kwiatowej 5. Wcześnie odkrywa powołanie do formy życia Ewangelią śladami św. Franciszka z Asyżu. W 1995 roku zostaje przyjęty do Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów, gdzie w 2001 roku składa profesję wieczystą i rok później przyjmuje święcenia prezbiteratu. Już w czasie studiów odkrywa ikonę jako formę przepowiadania Słowa ubogim. Techniki malarstwa temperowego uczy się od Iryny Bołdiny-Styczeń podczas warsztatów w galerii „Na bruku” Jana Guta w Bytomiu. Osiem lat spędzonych w Domu Modlitwy w Zagórzu daje okazje do intensywnej pracy nad niełatwą techniką malarstwa. Z pustelni zostaje przeniesiony do Katowic-Załęża gdzie przez cztery lata żyje i ewangelizuje wśród najuboższych – nie przestaje tworzyć. W Skomielnej Czarnej, do której zostaje przeniesiony w lipcu 2015 roku, zakłada samodzielną pracownię ikonopisarską. Wybrane prace z tego okresu twórczości publikuje w albumie pt. „Po śladach”. W ciągu dwudziestu lat spod jego pędzla wyszło ponad siedemset ikon i obrazów. Projektuje przestrzeń sakralną. Prowadzi warsztaty pisania ikon, przez które przewinęło się kilkaset osób. Ma swoich uczniów tworzących dziś samodzielnie. Jest współinicjatorem „Fraternii”. Mistrzowie, którzy wciąż go inspirują to Teofan Grek, Andrzej Rublow, Dionisij, a spośród współczesnych Kiko Argüello i Jerzy Nowosielski.

WOJCIECH DZIENNIAK

Urodził się w 1966 roku w Sosnowcu. Studiował na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie filia w Katowicach, gdzie w 1994 roku obronił dyplom projektowy w pracowni prof. Tomasza Jury i rzeźbiarski w pracowni prof. Stanisława Hochuła. W ostatnich latach studiów i w pierwszych latach po dyplomie pracował jako nauczyciel plastyki w liceum prowadząc równocześnie pracownię ceramiki dla uczniów liceum i dzieci z dzielnicy. Był pomysłodawcą i współorganizatorem Przeglądu Twórczości Osób Niepełnosprawnych w latach 1993-1994 w Sosnowcu oraz Konkursowego Przeglądu Prac Plastycznych Uczniów Sosnowieckich Szkół Średnich w latach 1994-1997. O artyście nakręcono w 1998 roku reportaż biograficzny pt. „Próba Ognia”, wyprodukowany przez Redakcję Katolicką, Program 2 TVP. Od 2001 roku prowadzi pracownię ceramiki w Szkole Podstawowej nr 25 im. Juliusza Słowackiego w Sosnowcu. W 2003 roku rozpoczął pracę w Młodzieżowym Ośrodku Pracy Twórczej, prowadząc pracownie ceramiki. Od stycznia 2007 roku Członek Archidiecezjalnej Komisji Architektury i Sztuki Sakralnej. Projektował scenografię do sztuk „Król Ubu” (1990) i „Eskurial” (1995) dla teatru Gugalander w Katowicach. Współpracował z Teatrem Epty-a.

Organizatorzy:

Muzeum Archeologiczne w Krakowie

Bracia Mniejsi Kapucyni – Fraternia

Fundacja AKEDA

Komentarze są niedostępne.