SKARBY Z ZIEMI WYDARTE

SKARBY Z ZIEMI WYDARTE

PREHISTORYCZNE WYROBY Z BRĄZU I ŻELAZA ODKRYTE W REJONIE BESKIDZKIEGO PRZEŁOMU RZEKI SOŁY

SKARBY Z ZIEMI WYDARTE.

PREHISTORYCZNE WYROBY Z BRĄZU I ŻELAZA ODKRYTE W REJONIE BESKIDZKIEGO PRZEŁOMU RZEKI SOŁY

To szczególna propozycja wystawiennicza. Stwarza ona możliwość obcowania widza z prawdziwymi skarbami sprzed 2600 lat – zespołami cennych przedmiotów o dużej wartości, nie tylko dla ich odkrywców, ale również dla tych, którzy je ukryli w ziemi. Zostały one odkryte w latach 2019–2021 w trakcie badań prowadzonych przez Dział Archeologii Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej w rejonie beskidzkiego przełomu rzeki Soły, w okolicach Kobiernic i Porąbki.

Na wystawie pokazane zostaną 4 prehistoryczne depozyty, składające się z przedmiotów brązowych i żelaznych, oraz znaleziska luźne wyrobów żelaznych. Będą to zapinki, bransolety, naszyjniki, szpile oraz sierpy.

Łącznie zaprezentowanych zostanie 40 przedmiotów, datowanych na czasy wczesnej epoki żelaza (750–400 p.n.e.).

Ekspozycja daje niepowtarzalną okazję do zetknięcia się widza z problematyką archeologii Karpat, m.in. z zagadnieniami początków zastosowania żelaza na tych terenach oraz funkcjonowania dalekosiężnych kontaktów handlowych w okresie wczesnej epoki żelaza.

 

Kuratorzy wystawy i autorzy tekstu: Bożena Chorąży, Bogusław Chorąży

Opiekun wystawy podczas ekspozycji w Muzeum – Irena Wójcik – irena.wojcik@ma.krakow.pl 

 Wystawa czynna od 11 maja do 29 września 2023 roku. 

Komentarze są niedostępne.