Pradzieje i wczesne średniowiecze Małopolski

Pradzieje i wczesne średniowiecze Małopolski

Z uwagi na przygotowywanie nowej wystawy prezentującej pradzieje Małopolski  od 19.02.2024 wystawa będzie nieczynna. Dostępny pozostaje posąg „Światowid ze Zbrucza”.

Aspekty życia dawnych mieszkańców Małopolski

Wystawa prezentuje różne aspekty życia dawnych mieszkańców Małopolski: od człowieka neandertalskiego (70.000 lat temu) po mieszczan średniowiecznego Krakowa (700 lat temu). Składa się z kilku części: Człowiek i środowisko, Zdobywanie pożywienia, Strój i mieszkanie, Wymiana i handel, Obrządek pogrzebowy i sztuka oraz Historia muzeum. We wszystkich częściach ekspozycji prezentacja obejmuje 12 odsłon czasowych, etapów rozwoju miejscowych społeczności.

W pierwszej części przedstawiono oryginalne zabytki, typowe dla różnych okresów chronologicznych, na tle zmieniających się elementów środowiska naturalnego. Na mapach zaprezentowano pierwotny krajobraz i położenie stanowisk archeologicznych. W kolejnej części kopie tych samych zabytków umieszczono w replikach opraw – odtworzono narzędzia pracy i broń.  

Spotkanie twarzą w twarz z przodkami

Kolejna część ekspozycji to „spotkanie twarzą w twarz z przodkami”. 24 figury ubrane w zrekonstruowane stroje, mają rysy twarzy konkretnych mieszkańców Małopolski sprzed setek i tysięcy lat. Są to tzw. portrety przyżyciowe, czyli ich wygląd odtworzono naukowymi metodami w zakładzie medycyny sądowej, na podstawie czaszek osób, których groby zostały znalezione przez archeologów. Figurom towarzyszą makiety domostw, wykonane na podstawie odkrytych w trakcie wykopalisk reliktów – od podkrakowskich obozowisk jaskiniowych, po średniowieczne krakowskie wieże.
Zdjęcie kolorowe. Wnętrze gabloty wypełnione zabytkami. Od lewej strony znajdują się dwa gliniane przedmioty, dalej naszyjnik z brązu i metalowy naramiennik w kształcie spirali, dwa gliniane naczynia o ciemnoszarej barwie.

Wymiana towarów pozwalała ludziom uzyskać surowce i wyroby niedostępne w Małopolsce. Następna część wystawy dotyczy zabytków, które były importowane do Małopolski. Zwraca uwagę różnorodność sprowadzanych przedmiotów i surowców – od różnych gatunków krzemienia (w epoce kamienia), po piękne gliniane i szklane naczynia importowane ze starożytnego Rzymu. W tym samym pomieszczeniu prezentowane są też animacje komputerowe przedstawiające sposoby wykonywania narzędzi krzemiennych, naczyń glinianych, paciorków z muszli, odlewania brązu, budowy obiektów romańskich itp.

 

Kolejna sala poświęcona jest wierzeniom i sztuce. Zrekonstruowano kilkanaście grobów szkieletowych i ciałopalnych – ilustrujących różne formy obrządku pogrzebowego na przestrzeni dziejów. W gablotach umieszczono przedmioty świadczące o kunszcie i poczuciu estetyki naszych odległych przodków. W ostatniej części tej sali wyeksponowano słynny posąg kamienny tzw. Światowida ze Zbrucza. To jeden z najbardziej znanych i tajemniczych zabytków w naszych zbiorach. Jego wizerunek jest symbolem (logo) Muzeum Archeologicznego w Krakowie. Wystawę zamyka korytarz, w którym można zapoznać się z długą, ponad stusześćdziesięcioletnią, historią naszego muzeum.

Fotografia kolorowa. Sala wystawowa. Z lewej i prawej strony znajdują się gabloty z roślinnością. W oddali mała gablota z zabytkami. W podłodze pod szklaną szybą umieszczono rekonstrukcję grobu szkieletowego. Szkielet otoczony jest jasnymi, dużymi kamieniami oraz ceramicznymi naczyniami o ciemnoszarej barwie.

COME-IN!

Zobacz również 12 eksponatów w ramach modułu COME-IN!

Komentarze są niedostępne.