Od kolekcjonerstwa do muzealnictwa. 160-lecie pierwszej wystawy w Muzeum Archeologicznym w Krakowie

18. maja w naszym Muzeum otwarto nową ekspozycję z okazji 160. rocznicy wernisażu pierwszej wystawy naszego Muzeum – Wystawa Starożytności i Zabytków Sztuki. Muzeum Archeologiczne w Krakowie, będące najstarszą placówką tego typu w Polsce (akt założycielski podpisano w 1850 roku), może poszczycić się długoletnią tradycją wystawienniczą i naukową, którą nowa wystawa ma w przystępny sposób podsumować, a przede wszystkim upamiętnić twórców pierwszej ekspozycji i wyniki ich pracy.

W trakcie otwarcia krótkie przemowy wygłosili Dyrektor Muzeum – dr hab. Jacek Górski oraz nestor krakowskiej archeologii, prof. Jan Machnik. Zgromadzeni mogli wysłuchać także krótkiej prelekcji nt. wystawy oraz zostali oprowadzeni po ekspozycji przez jej autora, Mikołaja Orzechowskiego.

Wystawa podzielona została na trzy części prezentowane w oddzielnych pomieszczeniach. Pierwsza, nawiązująca do wzmiankowanej wyżej „Wystawy Starożytności…”, osadzona została w scenerii zrekonstruowanego gabinetu XIX-wiecznego archeologa. Różnorodny zbiór zabytków, takich jak: ozdoby, elementy uzbrojenia oraz naczynia gliniane, eksponowany jest w charakterystycznym dla tamtej epoki „nieładzie” chronologicznym i typologicznym. Jest to spowodowane stosunkiem ówczesnych badaczy do zabytków, traktowanych głównie, jako atrakcyjnych estetycznie okazów kolekcjonerskich.

Druga część ekspozycji, opowiada o archeologii na progu trzeciego tysiąclecia. W oparciu o odpowiednio dobrane wyroby, pochodzące z różnych okresów chronologicznych i rozumiane tym razem – jako nośniki informacji naukowej, przedstawione zostały elementy nowoczesnego warsztatu badawczego, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy interdyscyplinarnej. Wybrano jedynie kilka zagadnień, którymi zajmuje się archeologia i pokazano „od kuchni” mniej znane aspekty pracy współczesnego badacza.

Trzecia część wystawy ma charakter synkretyczny i stanowi rodzaj „pomostu” łączącego „stare z nowym”. Zestawione w niej zostały elementy odnoszące się do pierwszej ekspozycji MAK, takie jak przedruki z ilustrującego ją albumu fotograficznego z akcentami nawiązującymi do działalności współczesnego Muzeum, w postaci publikacji czy plakatów wystaw z ostatnich lat.

Pierwotną wystawę „Wystawa Starożytności i Zabytków Sztuki”, w liczącym niewiele ponad 41 tys. Mieszkańców Krakowie, obejrzało 16 tys. zwiedzających. Podczas trwania wystawy chcielibyśmy udowodnić, że pomimo upływu lat zmiany w muzealnictwie nie tylko utrzymały, ale i powiększyły grono zainteresowanych życiem, dorobkiem i tożsamością swoich przodków i „pobić” tamtą liczbę odwiedzających, którzy zobaczą naszą nową wystawę rocznicową.

Zapraszamy! Czekamy na zwiedzających!

Katalog wystawy – Od kolekcjonerstwa do muzealnictwa. 160-lecie pierwszej wystawy w Muzeum Archeologicznym w Krakowie

Komentarze są niedostępne.