Novae. 60 lat bułgarsko-polskiej ekspedycji archeologicznej

Novae. 60 lat bułgarsko-polskiej ekspedycji archeologicznej

Wystawa o rzymskim obozie legionowym i bizantyjskim mieście Novae.

Zapraszamy na wystawę posterową o rzymskim obozie legionowym i bizantyjskim mieście Novae na terenie dawnej prowincji Mezja Dolna, obecnie północnej Bułgarii. 

Wystawa będzie dostępna od 18 października 2022 do 31 stycznia 2023 w gmachu głównym Muzeum.

Wernisaż wystawy 18 października 2022, o godz. 15:00 w Muzeum Archeologicznym, ul. Poselska 3.
 
Wernisaż poprzedzony zostanie dwoma referatami na temat historii badań oraz najnowszych odkryć na stanowisku NOVAE:
* „Novae na krańcu świata rzymskiego (Moesia Inferior/Moesia Secunda) 60 lat minęło…” – dr Andrzej B. Biernacki – konsultant naukowy Centrum Ekspedycji Novae, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
oraz
*”Od obozu legionowego do prowincjonalnego miasta Novae” – dr hab. Elena Klenina – kierownik Centrum Ekspedycji Novae, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Rzymski obóz legionowy i miasto wczesnochrześcijańskie Novae położone jest nad Dunajem, na terenie dzisiejszej północnej Bułgarii, dawniej rzymskiej prowincji Mezja.

Przez 60 lat obiekt był badany przez Międzynarodową Interdyscyplinarną Ekspedycję Archeologiczną. Na przestrzeni lat tworzyli ją specjaliści z różnych dyscyplin i specjalności naukowych: archeolodzy, historycy, historycy sztuki, epigraficy, numizmatycy, geolodzy-petrografowie, archeozoolodzy, konserwatorzy, botanicy, chemicy i fizycy. Działalność ekspedycji miała nie tylko charakter interdyscyplinarny, ale z założenia oparta była na ścisłej polsko-bułgarskiej współpracy naukowo-badawczej.

Ekspedycja jednoczyła naukowców z Bułgarii, Polski, Ukrainy, Niemiec, Anglii, Austrii, Włoch, Grecji, Turcji, Serbii, Rosji i Egiptu.

60 lat w Novae to minimum trzy pokolenia, nie tylko naukowców, ale również studentów, pracowników zaplecza technicznego, robotników fizycznych.

W świecie naukowym Novae jest uznawane za najlepiej i najbardziej wszechstronnie przebadany obóz legionowy oraz miasto wczesnobizantyjskie w limesie naddunajskim północnej granicy Cesarstwa Rzymskiego.

Zdjęcia w ekspozycji pochodzą z archiwów uczestników Ekspedycji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Warszawskiego oraz z archiwów prof. Andrzeja B. Biernackiego i prof. Tadeusza Sarnowskiego.

Komentarze są niedostępne.