MAREA – prace konserwatorskie w latach 2000-2019

MAREA - prace konserwatorskie w latach 2000-2019

Wystawa planszowa “Prace konserwatorskie w Marei w Egipcie w latach 2000-2019” przedstawia przebieg prac konserwatorskich prowadzonych w Bazylice i nowo odkrytym Kościele pod Bazyliką. Prace prowadził zespół konserwatorów z ASP w Krakowie, z biura Bone/Levine z Nowego Yorku, a także z ASP w Warszawie. Prace polegały między innymi na zabezpieczeniu konstrukcji pieca do wypału ceramiki z II w. n.e. znajdującego się pod apsydą Bazyliki, a także na uzupełnieniu struktury murów Bazyliki i warstw tynków. Pozostałe prace obejmowały konserwację kamiennych detali architektonicznych i transfer fragmentów polichromii zdeponowanych w magazynie muzealnym. Konserwacji poddano także zabytki numizmatyczne i ceramikę-ostrakony.

Na wystawie znajdują się także zabytki z kolekcji Muzeum Archeologicznego w Krakowie odpowiadające ramom czasowym wykopalisk prowadzonych w Bazylice i Kościele w Marei.

kolorowa grafika - wystawa o MAREI
Komentarze są niedostępne.