Garncarstwo prahistoryczne

Garncarstwo prahistoryczne

          GARNCARSTWO PRAHISTORYCZNE

Stała ekspozycja, prezentująca zbiory nowohuckiego Oddziału Muzeum Archeologicznego, poświęcona garncarstwu prahistorycznemu, mieści się w budynku renesansowego dworu obronnego w Branicach.

Wystawa ukazuje historię garncarstwa na ziemiach polskich od czasów pojawienia się pierwszych naczyń glinianych w VI tysiącleciu p.n.e. do końca średniowiecza. Znaleziska naczyń i ich fragmentów, stanowiące najliczniejszą grupę zabytków archeologicznych, są ważną przesłanką wykorzystywaną przy odtworzeniu mapy dawnego osadnictwa. Wieloletnie poszukiwania archeologów pozwoliły odkryć prawie 140 stanowisk archeologicznych zlokalizowanych na terenie Nowej Hutu. Obszar ten, jest pod względem rodzaju i liczby znalezisk, miejscem wyjątkowym. Prace wykopaliskowe prowadzone w tej części Krakowa dostarczyły badaczom ogromnej wiedzy dotyczącej pradziejów regionu i Polski.

Wystawa, powstała w oparciu o bogate zbiory nowohuckie, przeznaczona jest dla szerokiego kręgu odbiorców. Zgromadzone na niej zabytki prezentują wycinek odległej historii i ilustrują rozwój garncarskiego rzemiosła oraz dokonujące się w nim przemiany na przestrzeni wieków.

Scenariusz wystawy:

dr Małgorzata Kaczanowska

Opracowanie plastyczne:

mgr Anna Piwowarczyk

Komentarze są niedostępne.