Badania i odkrycia Muzeum Archeologicznego w Krakowie 2017-2018

Badania wykopaliskowe, metody badawcze, prace konserwatorskie

Wystawa czasowa „Badania i odkrycia Muzeum Archeologicznego w Krakowie 2017-2018” jest kontynuacją zapoczątkowanego w 2017 r. cyklu wystawienniczego poświęconego najnowszym badaniom terenowym, laboratoryjnym, opracowaniom i pracom konserwatorskim, w których uczestniczyło Muzeum.

Pracownicy Muzeum, często we współpracy z innymi instytucjami (Uniwersytet Jagielloński, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego im. Kazimierza Michałowskiego, Europejskie Centrum Archeologiczne – Bibracte, Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa), przeprowadzili badania na różnego rodzaju stanowiskach (osadach, obozowiskach i cmentarzyskach) i pochodzących z nich zabytkach archeologicznych. Badania oraz poddane interdyscyplinarnym analizom materiały zabytkowe, poszerzają wiedzę na temat życia, zwyczajów, wytwórczości oraz sfery duchowej ludzi w okresie od 115000 lat przed Chr. aż po czasy nowożytne z Małopolski, Burgundii-Franche-Comté oraz egipskiej Aleksandrii.

Naczynia i narzędzia z okresu neolitu

Oprócz badań wykopaliskowych i ich wyników (Morawianki, Marea, Bibracte-Mont Beuvray) zaprezentowane zostaną również inne metody badawcze jak badania geofizyczne w Książnicach Wielkich, zabiegi konserwatorskie nad stolarnią z ul. Szczepańskiej, analizy szczątków kostnych z Jaskini Ciemnej czy wykonanie i opracowanie zdjęć lotniczych z Krakowa Wolicy.

Na tegorocznej wystawie będzie można zobaczyć między innymi naczynia i narzędzia z okresu neolitu (Książnice Wielkie), ozdoby i części strojów zmarłych z cmentarzyska z epoki żelaza i okresu wędrówek ludów (Morawianki), jak również wizerunki zabytków z badań poza granicami Polski (Marea, Bibracte-Mont Beuvray).

Muzeum Archeologiczne w Krakowie w przyszłości zamierza wziąć udział w pracach badawczych zarówno terenowych jak i laboratoryjnych, które z pewnością przyniosą kolejne, interesujące odkrycia. Zostaną one zaprezentowane w następnych odsłonach wystawy „Badania i odkrycia Muzeum Archeologicznego w Krakowie”.

Wystawa prezentowana w całości w okresie grudzień 2018 r. – marzec 2019 r. w gmachu głównym Muzeum Archeologicznego w Krakowie ponownie dostępna jest dla zwiedzających od maja do października 2019 r. w Oddziale w Nowej Hucie, pod adresem Dwór w Branicach, ul. Sasanek 2A, Kraków.

Komentarze są niedostępne.