Nabór na wolne stanowisko – Pracownik merytoryczny w Dziale Archeologii Średniowiecza i Czasów Nowożytnych – rekrutacja zakończona

Muzeum Archeologiczne w Krakowie informuje, że rekrutacja na stanowisko Pracownik merytoryczny (asystent-kustosz) w Dziale Archeologii Średniowiecza i Czasów Nowożytnych została zakończona.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie na w/w stanowisko spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz odbyła pozytywnie rozmowę kwalifikacyjną.

Dyrektor Muzeum Archeologicznego w Krakowie

Muzeum Archeologiczne w Krakowie – najstarsza tego typu placówka w Polsce, powstała w 1850 roku. Muzeum powołano do życia jako Muzeum Starożytności i początkowo miało swoją siedzibę w Bibliotece Jagiellońskiej przy ul. św. Anny. 14 lat późnej zostało przeniesione na ulicę Sławkowską 17, a następnie do budynku przy ulicy Senackiej 3, gdzie znajduje się do dziś.

Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko:

Pracownik merytoryczny (asystent-kustosz) w Dziale Archeologii Średniowiecza i Czasów Nowożytnych

Miejsce pracy: Kraków

Do zakresu obowiązków należeć będzie m.in.:

 • Bezpośrednia opieka nad wydzieloną częścią zbiorów Działu – monitorowanie stanu w porozumieniu z Kierownikiem Działu.
 • Inwentaryzacja zbiorów Działu: weryfikacja zabytków i dokumentacji, przygotowanie kart przygotowawczych wpisu, wpisanie do ksiąg inwentarzowych.
 • Uzupełnianie wpisów w systemie SKEMAK.
 • Opracowanie merytoryczne i rysunkowe lub fotograficzne zabytków.
 • Udział/prowadzenie wykopalisk i wykonywanie dokumentacji terenowej.
 • Opracowania zbiorów na potrzeby własne Działu (zgodne z planami pracy) oraz, na podstawie odrębnego postanowienia Dyrekcji, realizowanie zleconych kwerend i udostępnianie zbiorów oraz dokumentacji.
 • Przygotowanie scenariuszy wystaw i ich realizacja merytoryczna; organizacja (opieka kuratorska) wystaw wypożyczonych i organizacja i aranżacja wystaw.
 • Udział w akcjach popularyzatorskich (przygotowanie programów, organizacja i prowadzenie stoisk itp.) – muzealnych i współorganizowanych, takich jak np. Piknik Archeologiczny czy Rękawka.
 • Opracowywanie i przygotowanie publikacji (naukowych i popularnonaukowych) związanych z profilem działalności muzeum.
 • Przygotowanie i wygłaszanie wykładów w ramach działalności naukowej i edukacyjnej, szkoleniowej i popularyzatorskiej.
 • Współpraca w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania działań muzeum.

Wymagania:

 • Studia wyższe kierunkowe – archeologia, mile widziany staż pracy w muzealnictwie.
 • Doświadczenie w inwentaryzacji muzealnej i tworzeniu dokumentacji zabytków i stanowisk archeologicznych.
 • Doświadczenie w prowadzeniu badań na stanowiskach wielowarstwowych.
 • Doświadczenie w przygotowaniu scenariuszy wystaw czy innych form popularyzacji.
 • Znajomości obsługi komputera, pakiet MS Office.
 • Mile widziana znajomość nowożytnych języków obcych.
 • Umiejętność planowania i zdolności organizacyjne.
 • Umiejętność pracy zespołowej.
 • Cierpliwość i staranność.
 • Komunikatywność i samodzielność.

Oferta powinna zawierać:

 • List motywacyjny.
 • CV wraz z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej kandydata.
 • Mile widziane referencje dotyczące ostatnich 2 lat pracy zawodowej.
 • Oświadczenie kandydata o niekaralności.
 • Oświadczenie o następującym brzmieniu: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie na potrzeby procesu rekrutacyjnego, w ramach którego aplikuję, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.”
 • Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie swoich aplikacji mailem do dnia 19 lutego 2021r. na adres monika.piskorz@ma.krakow.pl
 • W temacie korespondencji należy umieścić dopisek:

„Nabór na wolne stanowisko – pracownik merytoryczny (asystent-kustosz) w Dziale Archeologii Średniowiecza i Czasów Nowożytnych”.

Oferujemy:

 • Umowę o pracę.
 • Stabilne warunki zatrudnienia.
 • Narzędzia pracy: komputer.
 • Benefity pracownicze – kartę sport.
 • Pracę w niezwykłych obiektach.
 • Parking na terenie Muzeum w centrum miasta.

Uprzedzamy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone.

Komentarze są niedostępne.