Nabór na wolne stanowisko: Księgowy/Księgowa – rekrutacja zakończona

Muzeum Archeologiczne w Krakowie informuje, że rekrutacja na stanowisko Księgowy/Księgowa została zakończona.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie na w/w stanowisko spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz odbyła pozytywnie rozmowę kwalifikacyjną.

Dyrektor Muzeum Archeologicznego w Krakowie

Nabór na wolne stanowisko: Księgowy/Księgowa

Muzeum Archeologiczne w Krakowie – najstarsza tego typu placówka w Polsce, powstała w 1850 roku. Muzeum powołano do życia jako Muzeum Starożytności i początkowo miało swoją siedzibę w Bibliotece Jagiellońskiej przy ul. św. Anny. Czternaście lat późnej zostało przeniesione na ul. Sławkowską 17, a następnie do budynku przy ul. Senackiej 3, gdzie znajduje się do dziś.

Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko:

Księgowy/Księgowa

Miejsce pracy: Kraków

Do zadań kandydata zatrudnionego na stanowisku Księgowy/a będzie należało m.in:

 • terminowe i poprawne ujmowanie dokumentów kasowych, bankowych w księgach rachunkowych w ramach powierzonego obszaru;
 • poprawne przeprowadzenie operacji gotówkowych i bezgotówkowych;
 • prawidłowe przechowywanie i zabezpieczanie środków pieniężnych oraz ewidencja i zabezpieczenie druków ścisłego zarachowania;
 • raportowanie i kontrola zaległych należności;
 • bieżąca weryfikacja, akceptacja dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym;
 • uzgadnianie rozrachunków z kontrahentami;
 • wystawianie faktur;
 • wystawianie wtórnych dowodów księgowych (np. not, poleceń księgowych, KP, KW);
 • dekretowanie dowodów księgowych;
 • wprowadzanie dokumentów do programu księgowego;
 • inwentaryzowanie sald kont do bilansu zamknięcia;
 • rozliczanie inwentaryzacji doraźnych i okresowych;
 • pomoc przy rozliczeniu środków zewnętrznych;
 • włączanie się do prac bilansowych i sprawozdawczych.

 

Wymagania:

 • doświadczenie w działach finansowych, preferowane doświadczenie w jednostkach finansów publicznych;
 • doświadczenia na podobnym stanowisku – min. 2 lata;
 • dobrze widziana znajomość płac;
 • znajomość programów księgowych w stopniu zaawansowanym (np. Cogisoft, Optima, Symfonia);
 • wiedza z zakresu rachunkowości, prawa podatkowego i finansów publicznych;
 • odpowiedzialność, skrupulatność i lojalność w wykonywaniu powierzonych zadań;
 • dobra znajomość pakietu MS Office, zwłaszcza Excel;
 • dobra organizacja pracy własnej;
 • umiejętności pracy w zespole;
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem.

 

Oferujemy:

 • umowę o pracę;
 • stabilne warunki zatrudnienia;
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji;
 • pakiet świadczeń takich jak: karta fitness, dofinansowanie do wakacji;
 • pracę w niezwykłych obiektach;
 • parking na terenie Muzeum w centrum miasta.

 

Oferta powinna zawierać:

 • list motywacyjny;
 • CV wraz z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej kandydata;
 • mile widziane referencje dotyczące pracy zawodowej;
 • oświadczenie kandydata o niekaralności;
 • oświadczenie o następującym brzmieniu: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie na potrzeby procesu rekrutacyjnego, w ramach którego aplikuję, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.”.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie swoich aplikacji mailem do dnia 24 czerwca 2021r. do godziny 12, na adres monika.piskorz@ma.krakow.pl

 • w temacie korespondencji należy umieścić dopisek: „Nabór na wolne stanowisko – Księgowy/Księgowa”

 

Uprzedzamy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone.

Komentarze są niedostępne.