Nabór na wolne stanowisko: Pracownik merytoryczny w Dziale Głównego Inwentaryzatora Zabytków – rekrutacja zakończona

Muzeum Archeologiczne w Krakowie informuje, że rekrutacja na stanowisko Pracownik merytoryczny (asystent-kustosz) w Dziale Głównego Inwentaryzatora Zabytków została zakończona.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie na w/w stanowisko spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz odbyła pozytywnie rozmowę kwalifikacyjną.

Dyrektor Muzeum Archeologicznego w Krakowie

Muzeum Archeologiczne w Krakowie – najstarsza tego typu placówka w Polsce, powstała w 1850 roku. Muzeum powołano do życia jako Muzeum Starożytności i początkowo miało swoją siedzibę w Bibliotece Jagiellońskiej przy ul. św. Anny 14 lat późnej zostało przeniesione na ulicę Sławkowską 17, a następnie do budynku przy ulicy Senackiej 3, gdzie znajduje się do dziś.

Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko:

Pracownik merytoryczny (asystent-kustosz) w Dziale Głównego Inwentaryzatora Zabytków

 

Miejsce pracy: Kraków

 

Do zakresu obowiązków należeć będzie m.in.:

 • Dokumentowanie zbiorów muzealnych, w tym wykonywanie dokumentacji rysunkowej i opracowywanie graficzne zabytków do kart ewidencyjnych i katalogowych, kart Katalogu Naukowego bazy danych Systemu Komputerowej Ewidencji Zbiorów MAK i różnego rodzaju dokumentacji muzealnej.
 • Inwentaryzowanie zbiorów muzealnych, w tym udział w realizacji programu reinwentaryzacji zbiorów dawnych MAK.
 • Wprowadzanie danych do systemu Komputerowej Ewidencji Zbiorów MAK.
 • Naukowe opracowywanie zbiorów muzealnych oraz ich systematyczne upowszechnianie (publikowanie w wydawnictwach specjalistycznych, udział w konferencjach itp.).
 • Udział w pracach przy sprawowaniu organizacyjno-technicznej opieki nad zbiorami i ogólnomuzealnymi pomieszczeniami magazynowymi.
 • Obsługa ruchu muzealiów i sporządzanie związanej z tym dokumentacji.
 • Obsługa kancelaryjna spraw dotyczących pozyskiwania zabytków z wykopalisk i nadzorów archeologicznych i przygotowywanie związanej z tym dokumentacji.
 • Współpraca z Archiwum w zakresie gromadzenia i archiwizacji dokumentacji ewidencyjnej zbiorów, dokumentacji terenowej stanowisk i materiałów archeologicznych, informacji naukowej oraz bieżącej dokumentacji związanej ze zbiorami archeologicznymi.
 • Sporządzanie rocznych i okresowych planów i sprawozdań z prac.
 • Sprawowanie opieki nad powierzonym sprzętem i wyposażeniem specjalistycznym.

Wymagania:

 • Studia wyższe kierunkowe – archeologia, mile widziany staż pracy w muzealnictwie.
 • Doświadczenie w inwentaryzacji muzealnej i tworzeniu dokumentacji zabytków i stanowisk archeologicznych.
 • Znajomości obsługi komputera, pakiet MS Office.
 • Mile widziana znajomość nowożytnych języków obcych.
 • Umiejętność planowania i zdolności organizacyjne.
 • Umiejętność pracy zespołowej.
 • Cierpliwość i staranność.
 • Komunikatywność i samodzielność.

 

Oferta powinna zawierać:

 • List motywacyjny.
 • CV wraz z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej kandydata.
 • Mile widziane referencje dotyczące ostatnich 2 lat pracy zawodowej.
 • Oświadczenie kandydata o niekaralności.
 • Oświadczenie o następującym brzmieniu: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie na potrzeby procesu rekrutacyjnego, w ramach którego aplikuję, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.”
 • Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie swoich aplikacji mailem do dnia 15 lutego 2022r. na adres rekrutacja@ma.krakow.pl
 • W temacie korespondencji należy umieścić dopisek:

„Nabór na wolne stanowisko – pracownik merytoryczny (asystent-kustosz) w Dziale głównego inwentaryzatora zabytków”.

Oferujemy:

 • Umowę o pracę.
 • Stabilne warunki zatrudnienia.
 • Narzędzia pracy: komputer.
 • Benefity pracownicze – kartę sport.
 • Pracę w niezwykłych obiektach.
 • Parking na terenie Muzeum w centrum miasta.

Uprzedzamy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone.

Komentarze są niedostępne.