Janina Kułaga (1932-2015)​

Janina Kułaga (z domu Chmiel) urodziła się 18 stycznia 1932 r. w Krakowie. Po ukończeniu szkoły podstawowej rozpoczęła naukę w Gimnazjum Handlowym, a następnie w Liceum Handlowym w Krakowie, które ukończyła w 1950 r. Było to równoznaczne z uzyskaniem uprawnień do pracy w administracji rządowej i samorządowej oraz w działach administracyjnych różnych przedsiębiorstw gospodarczych. Początkowo pracowała w Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Krakowie, a od 1956 br.w Wojewódzkim Inspektoracie Państwowej Inspekcji Handlowej w Krakowie, m.in. jako Kierownik Kancelarii.Od 1972 r. do czasu przejścia na emeryturę (31 grudnia 2003 r.) była związana z Muzeum Archeologicznym w Krakowie. Ponad 40 lat była Kierownikiem Administracyjnym naszej instytucji. Pani Jasia, jak była powszechnie nazywana, sama była swego rodzaju instytucją. Muzeum nie miało dla Niej tajemnic, a piękny, muzealny ogród z kwitnącymi różami był Jej oczkiem w głowie. Zawsze bardzo życzliwa i pomocna była tym typem pracownika administracyjnego, który stawał po stronie pracownika, a nie przepisów. Również z tego powodu cieszyła się dużym autorytetem.