Grzegorz Kieferling (1964-2006)

Grzegorz Kieferling urodził się 23 listopada 1964 r. w Jarosławiu. Po odbyciu studiów w Instytucie Archeologii UJ, został zatrudniony w MAK od 1 czerwca 1990 roku w Pracowni Konserwacji Muzealiów na stanowisku laboranta. Od początku poświęcił się zagadnieniom związanym z konserwacją zabytków. W wybranej przez siebie dziedzinie przeszedł kolejne szczeble zawodowe: od laboranta poprzez młodszego renowatora, renowatora, starszego renowatora, wreszcie konserwatora. Dzięki nabytemu przez niego doświadczeniu zawodowemu nie było wątpliwości, że po przejściu p. dr Elżbiety Nosek na emeryturę w roku 2003, właśnie Grzegorz Kieferling przejmie obowiązki kierownika Działu Konserwacji Muzealiów w MAK. Okazał się znakomitym kierownikiem. Zarówno, jeśli chodzi o kompetencje zawodowe, jak i zdolności organizacyjne. Działalność Działu, a zwłaszcza Pracowni Konserwacji Muzealiów, pod kierunkiem Grzegorza Kieferlinga wydatnie się rozwinęła; dowodem tego stały się coraz liczniejsze prośby o konserwację muzealiów zgłaszane przez rozmaite instytucje z całego kraju – Pracownia nasza, kierowana przez Grzegorza Kieferlinga, wyrobiła sobie po prostu odpowiednią markę. Poza normalną jej działalnością Muzeum zawdzięcza Pracowni Grzegorza bardzo wiele, jeśli chodzi m.in o naszą działalność wystawienniczą; w tym zakresie zdolności, pomysły oraz swoista intuicja – a więc autentyczne osiągnięcia Grzegorza są nie do przecenienia. Poza tym: umiejętność doboru pracowników, właściwa organizacja pracy całego Działu, a wreszcie panująca w Dziale przyjazna, koleżeńska atmosfera, nie przeszkadzająca w utrzymywaniu wymaganej dyscypliny – to umiejętności, jakie powinien posiadać dobry szef; takim był Grzegorz Kieferling.

Niezależnie od bieżącej pracy, w której mieściła się też konserwacja zabytków na wykopaliskach prowadzonych przez Muzeum w Marei k/Aleksandrii w Egipcie, rozwijał swe zawodowe umiejętności: wynikające z zawodowych doświadczeń wnioski przedstawił w kilku specjalistycznych artykułach, swą ogólną wiedzę konserwatorską rozwinął kończąc podyplomowe studium konserwatorstwa muzealnego. Inne cechy charakteru naszego Kolegi, które należy wymienić: koleżeństwo – zawsze był gotowy do współpracy z kolegami, a także lojalność wobec swej instytucji – z całą pewnością Grzegorz Kieferling był osobą, na którą Muzeum zawsze mogło liczyć; z całą pewnością też jest to cecha w dzisiejszych czasach wyjątkowo cenna.

Jacek Rydzewski