Muzeum Archeologiczne w Krakowie dla obywateli Ukrainy

flaga Ukainy
Muzeum Archeologiczne w Krakowie oferuje wsparcie dla obywateli Ukrainy w sferze kultury.
Zapraszamy serdecznie na wydarzenia:

.

Археологічний музей у Кракові пропонує підтримку громадянам
України у сфері культури. Щиро запрошуємо на:
zdjęcie z figurami w wystawy pradziej

Wstęp do Muzeum za 3 zł /Вхід до музею за 3 злотий

wystawy stałe:

 • „Pradzieje i wczesne średniowiecze Małopolski”
 • „Bogowie Starożytnego Egiptu”
 • „Peruwiańskie Zbiory Władysława Klugera”
 • „Dzieje najstarsze i stare gmachu Muzeum Archeologicznego w Krakowie”
wystawy czasowe: 
 • „Ukraina przed wiekami”
 • „Zabytki śródziemnomorskie ze zbiorów Muzeum Archidiecezjalnego we Wrocławiu”
 • „Monumentalne grobowce z epoki kamienia. Park Kulturowy Sarnowo. Park Kulturowy Wietrzychowice” 
Zajęcia ludności w pradziejach, fot

Warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży z Ukrainy za 3 zł/os.

Przyjmujemy grupy do 25 osób po wcześniejszej rezerwacji:

rezerwacjegrupy@ma.krakow.pl lub tel. (12) 422 71 00, w. 3 (w godz. 9-15)

Zajęcia odbywają się od wtorku do piątku o godz. 14:00-15:30

Czas trwania – ok. 1,5 godziny.

W ramach każdego spotkania przewidziane jest oprowadzenie po wybranej części ekspozycji oraz zajęcia plastyczne.

Заняття для дітей та підлітків з України за 3 злотий з особи

Приймаємо групи до 25 осіб за попереднім замовленням:

rezerwacjegrupy@ma.krakow.pl  або за телефоном: (12) 422 71 00, дод. 3 (9:00-15:00)

Заняття проходять з вівторка по п’ятницю о 14:00-15:30

Тривалість – приблизно 1,5 години.

Кожна зустріч включатиме екскурсію до обраної частини виставки та уроки мистецтва.

Tematy zajęć:
Теми
Jak ludzie zdobili naczynia przed sześcioma tysiącami lat

Na rozległych terenach od stepów Ukrainy po Rumunię przed sześcioma tysiącami lat narodziła się potężna cywilizacja określana przez archeologów mianem Kompleksu Kulturowego Cucuteni-Trypole. Do naszych czasów zachowały się pięknie dekorowane naczynia gliniane. Dekoracja wykonywana była białą, czarną i czerwoną farbą;  prezentowała zarówno elementy geometryczne jak i przedstawienia zwierząt i ludzi.

Cele zajęć:

 1. Zapoznanie uczestników zajęć z:

– historią społeczności pradziejowych tego kręgu kulturowego,

– podstawowymi terminami ceramicznymi: glina, domieszka, angoba,

– technologią produkcji i zdobienia ceramiki neolitycznej.

 1. Warsztaty ceramiczne zgodne z technologią pracy z gliną (praca z gliną różni się zasadniczo od pracy z modeliną czy plasteliną).
 2. Podczas warsztatów uczestnicy wykonają, w oparciu o przygotowane wzory, rysunek geometryczny lub figuralny na wypalonym uprzednio placku glinianym. Po doklejeniu magnesiku powstanie pamiątkowy krążek.
Як люди прикрашали посуд шість тисяч 
років тому

Шість тисяч років тому на величезних просторах від степів України до Румунії зародилася могутня цивілізація, яку археологи називають Кукутень-Трипільским культурним комплексом. Гарно оздоблені глиняні посудини збереглися до нашого часу. Оздоблення виконано білою, чорною та червоною фарбою; у ньому були представлені як геометричні елементи, так і зображення тварин і людей.

Цілі занять:

 1. Ознайомлення учасників занять з:

– історією прадавніх спільнот цього культурного кола,

– з основними керамічними термінами: глина, домішка, ангоб,

– технологією виготовлення та оздоблення неолітичної кераміки.

 1. Керамічні майстерні сумісні з технологією роботи з глиною (робота з глиною принципово відрізняється від роботи з полімерною глиною або пластиліном).
 2. Під час занять учасники за підготовленими візерунками виготовлять геометричний або фігурний орнамент на попередньо випаленому глиняному диску. Після приклеювання магніту буде створено диск як сувенір.
Neolityczny zwierzyniec

Z rozległych terenów zajętych od V do III tysiąclecia p.n.e. przez społeczności Kompleksu Kulturowego Cucuteni-Trypole pochodzą gliniane figurki przedstawiające postaci ludzkie i zwierzęce. Na figurkach ludzkich zaznaczano malowaniem lub ryciem elementy stroju i ozdób; dzięki temu możemy poznać bliżej szczegóły życia codziennego dawnych społeczności. Figurki zwierząt przedstawiają zazwyczaj bydło i owce ­– najczęstsze zwierzęta hodowlane tamtych czasów. 

Cele zajęć:

 1. Zapoznanie uczestników zajęć z:

– historią społeczności pradziejowych tego kręgu kulturowego.

– technologią produkcji i zdobienia figurek neolitycznych.

 1. Uczestnicy namalują farbami akrylowymi wzór na bawełnianej torbie.
Неолітичний звіринець

З величезних площ, зайнятих з V по III тисячоліття до н.е. суспільствами культурного комплексу Кукутень-Трипілля походять глиняні фігурки людей і тварин. На фігурках людей розписом або гравіюванням позначали елементи одягу та орнаменти, завдяки цьому ми можемо пізнати деталі повсякденного життя колишніх громад. Фігурки тварин зазвичай являють собою зображення великої рогатої худоби та овець, найпоширеніших сільськогосподарських тварин того часу.

Цілі занять:

 1. Ознайомлення учасників занять з:

– історією прадавніх спільнот цього культурного кола,

– технологією виготовлення та оздоблення неолітичних фігурок.

 1. Учасники намалюють акриловими фарбами орнамент на бавовняній сумці.
U pradawnego brązownika

Umiejętność odlewania brązu pojawiła się w III tysiącleciu p.n.e. Miało to znaczący wpływ na rozwój technologiczny społeczeństw. Do naszych czasów zachowało się wiele zabytków wykonanych z brązu. Są wśród nich wspaniałe przedmioty produkowane przez rzemieślników scytyjskich zamieszkujących w I tysiącleciu p.n.e. stepy nadczarnomorskie.

Cele zajęć:

 1. Zapoznanie uczestników zajęć z technikami produkcji wyrobów brązowych
 2. Podczas tego spotkania uczestnicy poznają od środka warsztat brązownika i wykonają własne ozdoby z drutu aluminiowego stylizowane na zabytki prezentowane na spotkaniu.
У старовинного бронзовика

Здатність лити бронзу з’явилася в III тисячолітті до нашої ери. Це мало значний вплив на технологічний розвиток суспільств. Багато бронзових артефактів збереглося до наших часів. Серед них є чудові речі виготовлені скіфськими майстрами, які жили в I тисячолітті до нашої ери в причорноморському степу.

Цілі занять:

 1. Ознайомлення учасників із технікою виготовлення виробів з бронзи.
 2. Під час цієї зустрічі учасники познайомляться з зсередини з майстернею бронзовика та виготовлять власні прикраси з алюмінієвого дроту стилізовані під артефакти представлені на зустрічі.
W co wierzyli dawni Słowianie – Światowid ze Zbrucza

W 1848 r. w majątku Liczkowce koło Husiatyna na Podolu, w rzece Zbrucz odkryto kamienną rzeźbę o wysokości 257 cm wykonaną z wapienia z Miodoborów. Jest to czworoboczny słup, którego boki stanowią podłoże do pasmowo wykonanych przedstawień figuralnych. Zwieńczenie posągu to „kapelusz” nakrywający, plastycznie uformowane cztery połączone ludzkie głowy osadzone na krótkich szyjach. Na wystawie „Pradzieje i wczesne średniowiecze” prezentowany jest posąg Światowida

Cele zajęć:

 1. W czasie zajęć uczestnicy poznają wierzenia dawnych Słowian, sprzed przyjęcia chrześcijaństwa, a także historię, pochodzenie i symbolikę posągu Światowida.

W części praktycznej uczestnicy wykonają płaskorzeźbę z fragmentem przedstawienia z posągu Światowida na uprzednio przygotowanych płytkach gipsowych.

У що вірили старі слов’яни –
Святовід зі Збруча

У 1848 році в маєтку Личківці поблизу Гусятина на Поділлі, у річці Збруч, було виявлено кам’яну скульптуру висотою 257 см із вапняку з Міодоборів. Це чотиригранний стовп, боки якого є підкладкою для пасмів фігурних зображень. Завершення статуї являє собою «капелюх», що покриває пластично сформовані чотири з’єднані людські голови, встановлені на коротких шиях. Статуя Святовида представлена ​​на виставці «Передісторія та раннє середньовіччя»

Цілі занять:

 1. Під час курсу учасники дізнаються про вірування стародавніх слов’ян до прийняття християнства, а також історію, походження та символіку статуї Святовида.

У практичній частині учасники виготовлять барельєф із фрагментом зображення статуї Святовида на попередньо підготовлених гіпсових плитках.

Zapraszamy także na spacery po ogrodzie przy Muzeum Archeologicznym w Krakowie.

Ogród przy Gmachu Głównym Muzeum (ul. Poselska 3)  – czynny w godzinach otwarcia wystaw.

Також запрошуємо прогулятися садом Археологічного музею в Кракові.

Сад при головному корпусі музею (вул. Poselska 3) – відкритий у години роботи виставок.

Małopolska Humanitarna logotypy
Komentarze są niedostępne.