Projekty i inwestycje

Realizacja projektu Patyna wieków. Konserwacja posągu Światowida ze Zbrucza

Zadanie pn. Patyna wieków. Konserwacja posągu Światowida ze Zbrucza … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

Realizacja projektu Nowa Huta-Mogiła, stan.55 (kopiec Wandy)

Nowa Huta-Mogiła, stan 55 (kopiec Wandy) Wielofazowa osada kultury trzcinieckiej i łużyckiej Projekt realizowany … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

Realizacja projektu OD EGIPTU FARAONÓW DO „muzeum w plecaku”

Digitalizacja zabytków z wystawy „Bogowie starożytnego Egiptu” … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

„Kontynuacja remontu konserwatorskiego elewacji kompleksu budynków Muzeum Archeologicznego w Krakowie ul. Senacka 3 -VII etap (kontynuacja)” III rok realizacji PWE wykonywanego w 2021 roku

„Kontynuacja remontu konserwatorskiego elewacji … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

Etapy realizacji projektu – „Archeologiczny Atlas Małopolski”

luty-marzec 2021Zespół realizujący projekt (MobileMS i MAK) pracuje (warsztaty on-line) nad szczegółami projektu funkcjonalnego (makiety portalu) i graficznego portalu. Sukcesywnie omawiane są poszczególne zakładki i funkcjonalność strony portalu i aplikacji. Zaprojektowany został logotyp Archeologicznego Atlasu Małopolski. W Muzeum wykonywane prace związane z digitalizacją kolejnych zabytków i archiwaliów, terenowe … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

Remont konserwatorski elewacji – IV etap, budynku dawnego klasztoru Karmelitów – obecnie Muzeum Archeologicznego, przy ul. Senackiej 3 w Krakowie

„Remont konserwatorski elewacji – IV etap, budynku dawnego klasztoru Karmelitów – obecnie Muzeum Archeologicznego, przy ul. Senackiej 3 w Krakowie”. „Projekt współfinansowany z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa” .

Prezentowany wpis

Remont konserwatorski elewacji – III etap, budynku dawnego klasztoru Karmelitów – obecnie Muzeum Archeologicznego, przy ul. Senackiej 3 w Krakowie

„Remont konserwatorski elewacji – III etap, budynku dawnego klasztoru Karmelitów – obecnie Muzeum Archeologicznego, przy ul. Senackiej 3 w Krakowie” „Projekt współfinansowany z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa”

Prezentowany wpis

Kontynuacja remontu konserwatorskiego elewacji, budynku dawnego klasztoru Karmelitów – obecnie Muzeum Archeologicznego, przy ul. Senackiej 3 w Krakowie, nr wpisu do rejestru zabytków A-90

„Kontynuacja remontu konserwatorskiego elewacji, budynku dawnego klasztoru Karmelitów – obecnie Muzeum Archeologicznego, przy ul. Senackiej 3 w Krakowie, nr wpisu do rejestru zabytków A-90” „Projekt współfinansowany z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa”

Prezentowany wpis

Waloryzacja zabytkowego Gmachu Głównego Muzeum Archeologicznego w Krakowie dla wzmocnienia funkcji muzealnych

Mamy marzenia: a oto wizualizacja projektu „Waloryzacja zabytkowego Gmachu Głównego Muzeum Archeologicznego w Krakowie dla wzmocnienia funkcji muzealnych”, gdyby doszło do jego realizacji, moglibyśmy Wami służyć choćby windami, którymi dotarlibyście do starych i nowych sal wystawowych czy edukacyjnych lub zajrzeli w obecnie niedostępne rejony gmachu…

Prezentowany wpis

Zabezpieczenie budynku spichlerza – I etap” Muzeum Archeologiczne, spichlerz w zespole dworskim w Branicach (A-73/M) Kraków ul. Deszczowa 6

„Zabezpieczenie budynku spichlerza – I etap” Muzeum Archeologiczne, spichlerz w zespole dworskim w Branicach (A-73/M) Kraków ul. Deszczowa 6 „Projekt współfinansowany z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa”

Prezentowany wpis