Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami

Kultura wrażliwa

Oświadczenie o dostępności dla Muzeum Archeologicznego w Krakowie

Informacje ogólne

W Muzeum Archeologicznym w Krakowie staramy się, by każdy Gość czuł się dobrze w naszych progach. Dlatego też podejmujemy różnego typu działania mające na celu umożliwienie wszystkim zainteresowanym, również osobom z niepełnosprawnościami, skorzystanie z naszej oferty, którą systematycznie będziemy rozwijać.

Pracownicy muzeum biorą udział w szkoleniach dotyczących m.in. potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Muzeum jest uczestnikiem  międzynarodowego projektu COME-IN!, który ma na celu zwiększenie dostępności do muzeów oraz szkolenia pracowników.

Koordynator dostępności

Agnieszka Jarosik
Dział Edukacji Archeologicznej i Wystaw, kustosz
tel. kom. 515 589 832

a.zero@ma.krakow.pl

 

Dojazd

Muzeum położone jest w ścisłym centrum miasta, przy ul. Poselskiej 3, w pobliżu Filharmonii Krakowskiej. Wejście dla zwiedzających znajduje się od ul. Poselskiej. Najbliższy przystanek tramwajowy to przystanek „Filharmonia” (linie tramwajowe 1,2,6,8,13,20,24). Stamtąd kierujemy się na Planty w stronę Wawelu, dochodzimy do ul. Poselskiej i skręcamy w nią (w lewo). Po przejściu kilkunastu kroków, po prawej ręce zobaczymy kamienny mur ze szklanymi gablotami – to ogrodzenie terenu muzeum. W murze jest furtka, przez którą wejdziemy na teren ogrodu muzealnego. Kasa znajduje się po prawej stronie furtki.

Z kasy do budynku muzeum prowadzą szerokie schody.

Na całej opisanej trasie brak ścieżek naprowadzających.

W pobliżu muzeum znajdują się płatne parkingi (na terenie klasztoru oo. Franciszkanów oraz przy hotelu Radisson). Brak parkingu dla turystów (muzeum leży na terenie strefy płatnego parkowania).

W przypadku, gdyby potrzebowali Państwo asystenta, który pomoże dotrzeć do muzeum z najbliższej okolicy, prosimy o kontakt z Działem Edukacji Archeologicznej i Wystaw min. na dzień przed planowaną wizytą pod numerem tel. (12) 422 71 00, w. 143 lub 150,  lub pod adresem e-mail: a.zero@ma.krakow.pl

Budynek

Po wejściu do budynku wąskimi schodami w górę kierujemy się do szatni, która znajduje się na parterze, po prawej stronie schodów. Obok szatni znajdują się dwie toalety oraz sklepik muzealny. Z poziomu szatni można zejść schodami do jednej sali wystaw czasowych.

Wystawy stałe znajdują się na pierwszym i drugim piętrze (dostęp schodami).

Wystawa „Bogowie Starożytnego Egiptu” mieści się na pierwszym piętrze w trzech salach, w dwóch z nich panuje półmrok. Z pierwszej sali do drugiej prowadzą niewielkie schodki.

Wystawa „Pradzieje i Wczesne Średniowiecze Małopolski” mieści się w siedmiu salach, na pierwszym i drugim piętrze (dostęp schodami). Istnieje możliwość doświetlenia na życzenie jednej z sal, w której panuje półmrok.

W ramach międzynarodowego projektu COME-IN! wystawa ta została dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu poprzez montaż dotykowych  planów orientacyjnych, poziomych oznaczeń naprowadzających, kontrastowych podpisów w czarnodruku  i w alfabecie Braille’a w języku polskim i języku angielskim. Udostępniono także dotykowe kopie zabytków wykonane z oryginalnych surowców. 12 pierwszych zabytków posiada opisy: audiodeskrypcję, opis uproszczony w języku polskim i języku angielskim jak również tłumaczenie na Polski Język Migowy oraz podpisy dla osób  niesłyszących. Opisy te znajdują się w zakładce COME-IN! Na stronie internetowej muzeum:  http://ma.krakow.pl/aplikacja-comein/

Ponadto na drugim piętrze znajdują się również sale wystaw czasowych.

Istnieje możliwość wstępu na wystawy z psem – przewodnikiem.

Miejsca do odpoczynku znajdują się obok szatni, na pierwszym piętrze przy wejściu na wystawę „Bogowie starożytnego Egiptu” oraz na drugim piętrze obok schodów.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na drugim piętrze.

Informacje o ewakuacji: pracownicy muzeum są przeszkoleni w zakresie ewakuacji z budynku.

Dostępność cyfrowa 

Muzeum Archeologiczne w Krakowie stara się zapewnić dostępność strony Muzeum Archeologicznego w Krakowie zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony – www.ma.krakow.pl

Data publikacji strony internetowej: 2019-03-12.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-10-07.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wymagania, które nie zostały spełnione:

  • niektóre z załączników mogą nie posiadać warstwy tekstowej (skan, pdf)
  • niektóre z grafik nie posiadają tekstów alternatywnych
  • w niektórych dokumentach może nie być zachowana hierarchiczność nagłówków

Powody wyłączenia:

  • strona internetowa jest wykonana według standardów WCAG 2.0
  • dokumenty archiwalne mogą nie być w pełni dostępne
  • strona Muzeum Archeologicznego jest systematycznie dostosowywana do zgodności z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Oświadczenie sporządzono dnia 07 października 2021 (2021-10-07). Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest:

Agnieszka Jarosik

Dział Edukacji Archeologicznej i Wystaw, kustosz

+48 12 422 71 00 wew. 143, tel. kom. 515 589 832

a.zero@ma.krakow.pl

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także żądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych np. odczytania niedostępnego tekstu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie to jest nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dane teleadresowe siedziby Muzeum Archeologicznego w Krakowie:

tel. 12 422 71 00 SMS: +48 515 589 832
e-mail: mak@ma.krakow.pl
ul. Senacka 3,
31-002 Kraków

INFORMACJA DODATKOWA

  1. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
  2. W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności. To pozwala na wygodną obsługę serwisu np. użytkownikom niepełnosprawnym ruchowo czy w znacznym stopniu niedowidzącym.
  3. Zadbaliśmy o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Istnieje też możliwość powiększenia/zmniejszenia i uproszczenia tekstu. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
  4. Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Staramy się, aby wszystkie zdjęcia i grafiki w serwisie miały alternatywne opisy. A np. grafiki zawierające tekst, żeby miały wersję tekstową w WORD.