Zamówienia publiczne

Projekty i inwestycje

Nie znaleziono żadnych wyników.

Przetargi

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie cz. A

Prezentowany wpis

„Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego realizowany w ramach Projektu pn.: “Archeologiczny Atlas Małopolski. Digitalizacja i udostępnienie zasobów Muzeum Archeologicznego w Krakowie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Oś Priorytetowa 2 Cyfrowa Małopolska. Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby. Poddziałanie 2.1.2. Cyfrowe zasoby regionalne.

Załączniki do siwz:

Prezentowany wpis

Informacja o unieważnieniu przetargu na komputery

Prezentowany wpis

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Prezentowany wpis

Przetarg nieograniczony na wykonanie i wdrożenie strony internetowej wraz z modułem aplikacji COME-IN! udostępniającej materiały cyfrowe dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami, w szczególności słuchu oraz wzroku dla Muzeum Archeologicznego w Krakowie w ramach projektu pn. „ COME-IN! CE 187 „Cooperating for Open access to Museums towards a widEr INclusion”

Przetarg nieograniczony na wykonanie i wdrożenie strony internetowej wraz z modułem aplikacji COME-IN! udostępniającej materiały cyfrowe dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami, w szczególności słuchu oraz wzroku dla Muzeum Archeologicznego w Krakowie w ramach projektu pn. „ COME-IN! CE 187 „Cooperating for Open access to Museums towards a widEr INclusion” Załączniki do siwz:

Prezentowany wpis

Odpowiedź na pytanie z 12.19.2018 r.

Prezentowany wpis

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Prezentowany wpis

Informacja z otwarcia ofert

Prezentowany wpis

Przetarg nieograniczony na Dostawę sprzętu komputerowego realizowaną w ramach Projektu pn.: “Archeologiczny Atlas Małopolski. Digitalizacja i udostępnienie zasobów Muzeum Archeologicznego w Krakowie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Oś Priorytetowa 2 Cyfrowa Małopolska. Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby. Poddziałanie 2.1.2. Cyfrowe zasoby regionalne

Załączniki do siwz:

Prezentowany wpis

Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zmiana terminu składania ofert

Prezentowany wpis