Postępowania wg Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Postępowania według Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Informacja o odrzuceniu ofert przetargowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Pzp. na usługi społeczne w zakresie całodobowej ochrony fizycznej budynku przy ul. Senackiej 3 w Krakowie.

numer sprawy: DA-271-276-2/2019                                      Kraków, 10 października 2019 r.                   ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Pzp. na usługi społeczne w zakresie całodobowej ochrony fizycznej budynku przy ul. Senackiej 3 w Krakowie. Zamawiający, działając na podstawie art. 90 ust. … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

Informacja o odrzuceniu ofert przetargowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Pzp. na usługi społeczne w zakresie całodobowej ochrony fizycznej budynku przy ul. Senackiej 3 w Krakowie.

numer sprawy: DA-271-276-2/2019                                      Kraków, 10 października 2019 r.                   ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Pzp. na usługi społeczne w zakresie całodobowej ochrony fizycznej budynku przy ul. Senackiej 3 w Krakowie. Zamawiający, działając na podstawie art. 24 ust. … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

„Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wymianę instalacji centralnego ogrzewania w budynku Muzeum Archeologicznego w Krakowie, przy ul. Senackiej 3”

„Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wymianę instalacji centralnego ogrzewania w budynku Muzeum Archeologicznego w Krakowie, przy ul. Senackiej 3” Ogłoszenie o zamówieniu Modyfikacja SIWZ SIWZ z załącznikami: 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (tylko nazwa): 1A – Dokumentacja projektowa – tj. Projekt budowlany i wykonawczy, … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

numer sprawy: DA-271-276-2/2019                                      Kraków, dnia 27-09-2019 r. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Pzp. na usługi społeczne w zakresie całodobowej ochrony fizycznej budynku przy ul. Senackiej 3 w Krakowie             Zamawiający działając na podstawie art. … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

Prezentowany wpis

Muzeum Archeologiczne w Krakowie: OGŁOSZENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE zwane dalej w skrócie Ogłoszeniem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż 750 000 euro postępowanie prowadzone zgodnie z art. 138o Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. na całodobową ochronę fizyczną budynku przy ul. Senackiej 3 w Krakowie

ogloszenie_ochrona_fizyczna2 umowa_o_swiadczenie_uslug_ochrony zal_nr1_opis_przedmiotu_zamow2 zal_nr1A_kontrola_dostepu_na_teren_Muzeum2 zal_nr1B_czynnosci_dodatkowe_utrzymanie2 zal_nr2_formularz_ofertowy2 zal_nr3A_wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia2 zal_nr3B_ wzór oświadczenia o spełnianiu warunków2 zal_nr4_wzor umowy2 zal_nr5_grupa kapitałowa2 zal_nr6_wykaz zrealizowanych usług zal_nr7_wykaz osób

Prezentowany wpis

Unieważnienie postępowania

Unieważnienie postępowania

Prezentowany wpis

Odpowiedzi na pytania wykonawcy

Odpowiedzi na pytania wykonawcy Umowa o świadczenie usług ochrony Zmiana terminu składania ofert

Prezentowany wpis

Odpowiedź na pytanie dotyczące Ogłoszenia na całodobową ochronę fizyczną budynku przy ul. Senackiej 3 w Krakowie

Pytanie: Jaką stawkę podatku VAT ma tu zastosować Wykonawca przy wyliczaniu ceny brutto? Czy obowiązująca będzie tu stawka 8% VAT zgodnie z wytycznymi dotyczącymi sprzątania terenów zewnętrznych, czy też stawka 23% VAT, czyli stawka dotycząca Ochrony Fizycznej, która to jest usługą dominująca w całym zakresie zamówienia? Odpowiedź Stawka … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

Odpowiedź na pytania dotyczące: Ogłoszenie na całodobową ochronę fizyczną budynku przy ul. Senackiej 3 w Krakowie

Czy wykonawca składając ofertę musi uwzględnić w kalkulacji ceny oferty wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020r? Prosimy o wyjaśnienie, gdyż przed terminem składania ofert została ogłoszona wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego od dnia 1 stycznia 2020r. odpowiedź Zgodnie z rozdziałem … Czytaj dalej

Prezentowany wpis