Zamówienia publiczne

Projekty i inwestycje

Nie znaleziono żadnych wyników.

Przetargi

Odpowiedź na pytania dotyczące: Ogłoszenie na całodobową ochronę fizyczną budynku przy ul. Senackiej 3 w Krakowie

Czy wykonawca składając ofertę musi uwzględnić w kalkulacji ceny oferty wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020r? Prosimy o wyjaśnienie, gdyż przed terminem składania ofert została ogłoszona wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego od dnia 1 stycznia 2020r. odpowiedź Zgodnie z rozdziałem … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

Odpowiedzi na pytania dotyczące: Ogłoszenia całodobową ochronę fizyczną budynku przy ul. Senackiej 3 w Krakowie

1. Czy Zamawiający wymaga wsparcia Grupy Interwencyjnej? Jeżeli tak, proszę o podanie szczegółowych informacji tj: czas dojazdu, kwalifikacje oraz wyposażenie załogi. odpowiedź NIE ( w załącznikach 1 i 1A znajduje zamieszczony jest  szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący ochrony fizycznej) 2. Czy Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w przedmiotowym … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

Infomacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

Prezentowany wpis

Muzeum Archeologiczne w Krakowie: OGŁOSZENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE zwane dalej w skrócie Ogłoszeniem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartość mniejszej niż 750 000 euro postępowanie prowadzone zgodnie z art. 138 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. na całodobową ochronę fizyczną budynku przy ul. Senackiej 3 w Krakowie

Muzeum Archeologiczne w Krakowie: OGŁOSZENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE zwane dalej w skrócie Ogłoszeniem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartość mniejszej niż 750 000 euro postępowanie prowadzone zgodnie z art. 138 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. na całodobową ochronę fizyczną budynku przy ul. Senackiej … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

Muzeum Archeologiczne w Krakowie: Kontynuację remontu konserwatorskiego elewacji, budynku dawnego klasztoru Karmelitów – obecnie Muzeum Archeologicznego przy ul. Senackiej 3 w Krakowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Załączniki do siwz:1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – 1A – projekt budowlany – architektura – 1A – projekt budowlany – branża elektryczna – 1A – projekt budowlany – więźba dachowa-ekspertyza – 1B – program konserwatorski – część opisowa … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

Wynik przetargu na oprogramowanie bazodanowe

Prezentowany wpis

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

Prezentowany wpis

Informacja z otwarcia ofert

Prezentowany wpis

Przetarg nieograniczony na zabezpieczenie budynku spichlerza w zespole dworsko – parkowym w Krakowie Branicach, przy ul. Deszczowej 6

Zał. nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: a) Projekt budowlany, b) Projekt wykonawczy,

Prezentowany wpis

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 r.

Prezentowany wpis