Oferta dla dorosłych

Wtorkowe Spotkania dla Seniorów

Wtorkowe Spotkania dla Seniorów - tematyka i terminy spotkań

Cykl „Seks, krew i łzy – życie w imperium rzymskim”

08.10.2019Zagłada Pompejów. Jak Wezuwiusz pochłonął rzymskie miasta?  (prezentacja + zwiedzanie części wystawy „Pompeje. Życie i śmierć w cieniu Wezuwiusza”)

Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z tragedią, która dotknęła Pompeje 24 sierpnia 79 roku.  Zachowane relacje świadków posłużą do ukazania  przebiegu zagłady starożytnych miast w wyniku erupcji Wezuwiusza.  Na wystawie „Pompeje. Życie i śmierć w cieniu Wezuwiusza” uczestnicy będą mieli okazję zobaczyć gipsowe odlewy ciał mieszkańców Pompejów, którzy zginęli w dniu katastrofy.

22.10.2019 Jak wyglądało życie w starożytnym mieście? Prezentacja + zwiedzanie „Forum” na wystawie pompejańskiej

Celem spotkania będzie poznanie wizerunku typowego rzymskiego miasta – na przykładach Rzymu i Pompejów. Zaprezentowany zostanie plan miasta, rola głównego placu – czyli forum, świątynie, budowle użyteczności publicznej, m.in. bazyliki, szlaki komunikacyjne (czyli główne drogi biegnące przez miasto), dzielnice, mury miejskie i cmentarze –lokalizowane  poza miastem, przy drogach do niego prowadzących.

05.11.2019Blaski i nędze starożytności

Ulice miast przemierzali nie tylko bogaci (oni raczej w lektykach), ale też biedni, którzy w niektórych dzielnicach stanowili większość . Uczestnicy dowiedzą się, kto pracował w starożytnych miastach, usłyszą o podziałach społecznych, przestępczości i egzekwowaniu sprawiedliwości.

19.11.2019Cóż tam Panie w polityce?” – czyli jak robiono karierę w starożytności

Społeczeństwo rzymskie było zróżnicowane  pod względem pozycji społecznej. Nie każdemu ona  odpowiadała. Uczestnicy dowiedzą  się czy możliwy był „awans”, np. Niewolnika do stanu wolnego. W jaki sposób można było zostać obywatelem rzymskim, jakie przywileje i zobowiązania ciążyły na grupie społecznej, która wyżej wspomniany status posiadała. W jaki sposób pozyskiwano popularność wśród obywateli? Poznają  wielkich polityków i starożytnych  karierowiczów. Dowiedzą się kim byli urzędnicy rzymscy: dyktatorzy, konsulowie, pretorzy, edylowie, kwestorzy, trybuni ludowi, liktorzy itp.

03.12.2019Chodźże do teatru!

Spotkanie poświęcone rozrywkom, jakie ofiarowało rzymskie miasto swoim obywatelom. Uczestnicy usłyszą opowieści o przeznaczeniu rzymskich łaźniach, odeonach, hipodromach, amfiteatrach. Poznają rozrywki rzymskich cesarzy i arystokratów, czyli kto bogatemu zabroni.

17.12.2019 –  Miasta pełne bogów

Liczne święta obchodzone w starożytności oznaczały nie tylko dzień wolny od pracy, ale również wiązały się z koniecznością uczestnictwa w praktykach kultowych. Co to były za praktyki? W czasie prezentacji uczestnicy usłyszą o wybranych rzymskich świętach, takich jak Saturnalia (19.12) – odpowiednik naszej Gwiazdki, czy Luperkalia – dość specyficzny pierwowzór Walentynek. Kilka słów o westalkach i rzymskim podejściu do wróżb, kultach państwowych i prywatnych (kapliczki bóstw/geniuszy opiekujących się domem – Lary i Penaty). Podczas spotkania omówiony zostanie synkretyzm religijny, który nasilił się wraz
z powiększeniem się obszaru Imperium Romanum – na przykładzie wschodnich kultów Izydy
i Mitry.

07.01.2020Na coś trzeba umrzeć. Śmierć i pogrzeb w starożytności

Rzymianie, jakkolwiek zalecali cieszenie się życiem (słynne Carpe diem), zdawali sobie sprawę z bezlitośnie upływającego czasu. Jakie poglądy mieli Rzymianie na temat śmierci i co sądzili na temat samobójstw? Jakie praktyki pogrzebowe były najbardziej popularne, których unikano i dlaczego. Gdzie grzebano zmarłych, w jaki sposób upamiętniano ich pamięć oraz na co chorowali starożytni  i jak próbowano zapobiegać lub leczyć dolegliwości?

21.01.2020Dziecko w starożytności –wychowanie kształcenie, gry i zabawy dzieci Prezentacja + zwiedzanie rzymskiego „domu”

W wielu kulturach pozycja dziecka w społeczeństwie była dość niska. Czy tak samo było w starożytnym Rzymie? Kto i jak długo zajmował się wychowaniem, kiedy dzieci szły do szkół, czego mogły się tam nauczyć i ile w tamtych czasach zarabiali nauczyciele – oto pytania, na które uczestnicy poznają odpowiedzi w czasie zajęć. Podczas spotkania uczestnicy usłyszą również o tym, jak rzymskie dzieci (w zależności od pozycji rodziców) spędzały czas wolny, czym i w co się bawiły etc.

04.02.2020 – Na arenie walk – gladiatorzy w starożytności (prezentacja multimedialna + oprowadzanie po wystawie pompejańskiej)

W czasie prezentacji uczestnicy zapoznają się z typami gladiatorów rzymskich, które zależały od rodzaju broni, używanej przez nich w trakcie walk. Zaprezentowany zostanie oręż używany  na arenie. Wyjaśnione zostanie dlaczego nigdy gladiatorzy nie walczyli ze sobą w dokładnie takim samym uzbrojeniu i kto zostawał gladiatorem. Uczestnicy zwiedzą część wystawy  „Pompeje. Życie i śmierć w cieniu Wezuwiusza”, która dotyczy  życia publicznego i walk gladiatorów
w Pompejach. 

18.02.2020 – (Wolna) miłość w starożytności Prezentacja + zwiedzanie „lupanaru” na wystawie pompejańskiej

Pozostając w klimacie Walentynek, tematem spotkania będzie miłość – zarówno małżeńska, jak i płatna. Jakie poglądy mieli Rzymianie na małżeństwo, jaki mieli stosunek do kobiet i relacji pozamałżeńskich? Przedstawiony zostanie starożytny kanon piękna. Co wiadomo o prostytucji w starożytności – jakie były stawki, klienci, wygląd burdeli i skala zjawiska – odpowiemy na podstawie znalezisk archeologicznych i relacji antycznych.

 

Cykl „Tajemnice starożytnych miast”

03.03.2020Chavin de Huantar- świątynia pełna jaguarów  (prezentacja multimedialna + zwiedzanie wystawy „Peruwiańskie zbiory Władysława Klugera”)

Prezentacja multimedialna przeniesie uczestników w świat andyjski, gdzie będę mieli okazję zapoznać się ze założeniem świątynnym ulokowanym na wysokości 3 180 m n.p.m. Kilkumetrowe monolity, obeliski, malowidła przedstawiają bóstwa z kłami i wężowymi włosami, którym oddawano część w 900-400 p.n.e. Dodatkowo zaprezentowane zostaną liczne ozdoby, ceramika i przedstawienia przemiany szamana w jaguara.

17.03.2020Teotihuacan – miejsce, w którym ludzie stają się bogami (prezentacja multimedialna)

W czasie zajęć uczestnicy przeniosą się między ruiny jednego z największych miast prekolumbijskich kultur, w Meksyku, zapoznają się z architekturą i sztuką. Odkryją tajemnice piramid ulokowanych wzdłuż Drogi Umarłych i będę mieli okazję poznać legendy dotyczące gigantów, którzy owe miasto mieli wznieść przed pojawieniem się ludzi.

31.03.2020 – Machu Picchu- miasto pomiędzy chmurami. Jak wyglądało życie w Andach?  (prezentacja multimedialna)

Zajęcia przybliżą uczestnikom jak wyglądało życie w imperium Inków w XV w. n.e., w mieście ulokowanym na wysokości 2090-2400m.n.p.m. Kto zamieszkiwał Macchu Pichcu? Jak wyglądało życie codzienne w imperium? Co znajdowało się w poszczególnych częściach miasta? I jakie skarby ukrywają się wysoko w górach? W czasie zajęć uczestnicy usłyszą odpowiedzi na powyższe pytania.

21.04.2020 – Babilon – miasto wiszących ogrodów (prezentacja multimedialna)

Spotkanie poświęcone bardzo znanemu miastu na Bliskim Wschodzie – Babilonowi. Kiedy i jak powstało, jak wyglądało (nie można tu nie wspomnieć o wiszących ogrodach Semiramidy), kiedy przestało istnieć i co wspólnego z miastem miał Saddam Husain  – oto kwestie, które postaramy się poruszyć i rozwinąć.

05.05.2020 – Mohendżo Daro i Harappa – miasta doliny Indusu  (prezentacja multimedialna)

Cywilizacja doliny Indusu to pierwsza historyczna cywilizacja na obszarze subkontynentu indyjskiego. Podczas spotkania zostanie umówione, jak odkryto stanowiska związane z IVC (przede wszystkim Mohendżo Daro i Harappa), co obecnie nam wiadomo na temat lokalnej ludności i jakie tajemnice wciąż skrywa  cywilizacja harappańska – np. nieodczytane pismo.

Cykl „Zmierzch i upadek świata Indian”

19.05.2020- Niedźwiedź i łosoś- rdzenni mieszkańcy Alaski (prezentacja multimedialna)

W trakcie zajęć uczestnicy poznają plemiona które zamieszkiwały tereny dzisiejszej Alaski? Gdzie mieszkał i na co polowałi? Zajęcia przybliżą życie i historię plemion zamieszkujących tereny Alaski przed odkryciem Nowego Świata. Uczestnicy usłyszą również o wierzeniach Indian i o miejscowych legendach oraz zapoznają się z indiańskimi  dziełami sztuki z różnych materiałów.

02.06.2020 – Dziki zachód z archeologicznego punktu widzenia   (prezentacja multimedialna)

W czasie zajęć uczestnicy przeniosą się na tereny Dzikiego Zachodu pomiędzy odważnych kowbojów, indiańskich wodzów i niebezpiecznych bandytów. Zapoznają się z najciekawszymi postaciami z tej rozległej krainy oraz poznają przyczyny niezgody pomiędzy przybyszami ze

16.06.2020 – Życie w rezerwacie- przegrana Indian Ameryki Północnej (prezentacja multimedialna)   

Zajęcia mają na celu przybliżenie zagadnienia Indian żyjących w rezerwatach na terenie Stanów Zjednoczonych. Uczestnicy dowiedzą się jak wygląda życie w rezerwacie, w jakie sposób doszło do ulokowania Indian w poszczególnych rezerwatach. Poruszone zostaną kwestie deportacji i Szlaku Łez, po którym wędrówka okupiona była cierpieniem, chorobami
i  śmiercią.

30.06.2020 – zakończenie Wtorkowych Spotkań dla Seniora   

Uroczyste zakończenie cyklu „Wtorkowe Spotkania dla Seniora”- zajęcia warsztatowe „Niespodzianka”

Godziny zajęć: 15:30
Koszt: 6zł