Wtorkowe spotkania z archeologią nie tylko dla Seniorów

Z dziejów dawnych społeczeństw

Człowiek współczesny obficie czerpie ze starożytnego dziedzictwa. Zapytany o starożytne cywilizacje bez wahania wymieni cywilizacje starożytnego Egiptu, Grecji i Rzymu. W rzeczywistości spuścizna antyku jest o wiele bogatsza. Historia i archeologia pozwalają dziś na szersze uchylenie drzwi, za którymi skrywa się przeszłość. Spotkania z cyklu „Z dziejów dawnych społeczeństw”  to podróż do świata mieszkańców Mezopotamii, Fenicji, Indii czy Persji. Cykl przybliży także dzieje i kulturę ludów znanych z antycznych źródeł pisanych – Scytów, Celtów i Germanów. Większość spotkań będzie mieć charakter prezentacji-wykładu, a niektóre z nich będą łączyć się  również ze zwiedzaniem wybranych ekspozycji stałych i czasowych.

Rezerwacje prosimy kierować na adres  rezerwacjegrupy@ma.krakow.pl lub tel. (12) 422 71 00, w. 3 (w godzinach 9-15)

  • Cena: 8 zł od osoby
  • Czas: 40-60 min. (zajęcia obejmują: wykład i wizytę na wystawie lub prezentację zabytków z magazynów Muzeum )
  • Godz.: 16.30 
  • Miejsce warsztatów: Muzeum Archeologiczne w Krakowie, ul. Poselska 3

Fotorelacje ze spotkań:

12 kwietnia 2022

Tajemniczy lud z północnej Italii czyli rzecz o Etruskach

Etruskowie wzbudzali zainteresowanie już w starożytności. Nieznany lud, nieznanego pochodzenia stworzył na Półwyspie Apenińskim cywilizację budzącą podziw. Utrzymywali kontakty m.in. z Egipcjanami, Fenicjanami czy Grekami obficie czerpiąc od nich inspiracje w zakresie sztuki i architektury, przy jednoczesnym zachowaniu własnej odrębności.  Zajęcia dotyczące cywilizacji etruskiej będą składać się z dwóch części – prezentacji połączonej z mini-wykładem oraz zwiedzania ekspozycji. Podczas prezentacji słuchacze dowiedzą się, kim byli Etruskowie oraz jak wyglądała ich codzienność. Edukator wyjaśni, w jaki sposób nowoczesne techniki badawcze umożliwiły rozwiązanie zagadki pochodzenia Etrusków. Opowie również, jakie elementy etruskiej spuścizny materialnej i duchowej zostały przejęte przez starożytnych Rzymian. W drugiej części zajęć przewodnik zabierze słuchaczy na wystawę Zabytki śródziemnomorskie w zbiorach Muzeum Archidiecezjalnego we Wrocławiu, aby pokazać etruskie zabytki wchodzące w skład wrocławskiej kolekcji.

 

26 kwietnia 2022

Kwiat pustyni. Rozkwit i upadek Palmyry

Starożytna Palmyra była jednym z najważniejszych miast Cesarstwa Rzymskiego. Obok egipskiej Aleksandrii była miejscem, w którym  kwitł handel, rozwijało się rzemiosło i sztuka. Palmyra wzbudzała podziw starożytnych i archeologów i choćby tylko z tego powodu warto o niej opowiedzieć. Spotkanie będzie składało się z dwóch części – prezentacji oraz zwiedzania ekspozycji. Edukator opowie o historii Palmyry i jej materialnych pozostałościach badanych m.in. przez polskich uczonych. Pokaże również Palmyrę taką, jaką była przed 2011 r. i co z niej pozostało, gdy miasto znalazło się w rękach ISIS. Po części wykładowej, uczestnicy spotkania udadzą się na wystawy Bogowie starożytnego Egiptu i Zabytki śródziemnomorskie w zbiorach Muzeum Archidiecezjalnego we Wrocławiu, aby zobaczyć zabytki z czasów gdy Egipt i Syria znajdowały się pod rzymskimi rządami.

 

10 maja 2022

Wojowniczy lud ze stepów. Codzienność i dziedzictwo Scytów

Scytowie – na dźwięk nazwy tego ludu w pierwszej połowie I tys. p.n.e. mieszkańców Europy Środkowej i Wschodniej, Bliskiego Wschodu i Mezopotamii ogarniał strach. Wojownicy, których nie mógł pokonać sam Dariusz Wielki, władca Persji. Co dzisiaj wiemy o nich, jak żyli, jak umierali? Badania źródeł starożytnych, w tym „Dziejów” Herodota, jak również wykopaliska archeologiczne, m. in. polskich naukowców w Ryżanówce czy  w Chinge Tey,  próbują odpowiedzieć na te pytania. Podczas spotkania przewodnik opowie o tym fascynującym temacie i pokaże zabytki pozostawione przez ten lud. Po prezentacji słuchacze będą mieli możliwość zobaczenia rekonstrukcji scytyjskich zabytków znajdujących się w zbiorach Muzeum Archeologicznego w Krakowie.

 

24 maja 2022

Gallia est omnis divisa in partes tres czyli rzecz o Celtach

Spotkanie ma na celu przybliżenie słuchaczom dziejów, wierzeń i kultury materialnej Celtow. Sami Celtowie nie pozostawili własnych źródeł pisanych, zachowały się natomiast niektóre źródła antyczne m.in. „Pamiętniki o wojnie galijskiej” Cezara. W literaturze utrwalił się obraz Galów – pełnych brawury wojowników, czczących siły natury i składających ofiary z ludzi. Czy rzeczywiście tak było? Czy indouropejski lud dotarł również do Europy Środkowej? Kolejny raz archeologia udowadnia, że rzeczywistość jest jeszcze bardziej skomplikowana niż literacka fikcja. Po prezentacji przewodnik zabierze słuchaczy na wystawę Pradzieje i wczesne średniowiecze Małopolski, aby pokazać uczestnikom spotkania zabytki związane z Celtami.

 

07 czerwca 2022

Świat na północ od limesu. Kultura i życie codzienne Germanów

Pas umocnień rozciągający się między Renem a Dunajem oddzielał cesarstwo rzymskie od terenów zamieszkiwanych przez Germanów. Źródła literackie z tamtych czasów często przedstawiają Germanów w negatywnym świetle. Ile w nich prawdy? Jak wyglądało życie za rzymskim limesem, w co wierzyli Germanie oraz czy ślady po ich obecności można odnaleźć na ziemiach Polski – to tylko kilka pytań, na które odpowie edukator podczas prezentacji. Po prelekcji uczestnicy spotkania wraz z edukatorem udadzą się na wystawę Pradzieje i wczesne średniowiecze Małopolski, aby zobaczyć obiekty, które trafiły na ziemie polskie w czasach istnienia cesarstwa rzymskiego oraz zabytki charakterystyczne dla ludności germańskiej zamieszkującej ziemie dzisiejszej Polski.

 

21 czerwca 2022

Ocalić od zniszczenia. Problem ochrony starożytnego dziedzictwa w Europie i w Azji

Ostatnie spotkanie z cyklu „Z dziejów dawnych społeczeństw” będzie mieć charakter podsumowujący. Trudności z zapewnieniem opieki obiektom zabytkowym lub potencjalnym stanowiskom archeologicznym mogą mieć wiele przyczyn i wiązać się z brakiem odpowiednich przepisów prawnych, latami zaniedbań bądź niestabilną sytuacją w regionie. Podczas prelekcji edukator opowie o problemach związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego na terenie Europy i Azji.

plakat z ofertą edukacji archeologicznej dla dorosłych

1 lutego 2022

Nad brzegami Indusu i Saraswati. Najstarsze cywilizacje Indii

Obok starożytnego Egiptu czy Mezopotamii, ziemie subkontynentu indyjskiego mogą poszczycić się długą historią – to właśnie tam, w dolinie Indusu i jego dopływów, rozwinęła się cywilizacja harappańska zwana także cywilizacją doliny Indusu. Podczas wykładu uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób wykształciła się jedna z najstarszych cywilizacji w dziejach. Usłyszą o tym, kim byli mieszkańcy doliny Indusu – skąd przybyli, jak wyglądała ich codzienność oraz co po sobie pozostawili. Na przykładzie takich stanowisk jak Harappa, Mohendżo Daro zapoznają się z osiągnięciami starożytnych inżynierów m.in. w zakresie gospodarki wodnej.

 

15 lutego 2022

Przed obliczem Króla Królów. Starożytna Persja

Tematem spotkania będą dzieje starożytnego Iranu. Podczas prezentacji uczestnicy dowiedzą się, jakie ludy zamieszkiwały tereny Persji oraz kiedy powstało państwo Achemenidów – jedno z największych imperiów starożytnego świata oraz na jakich zasadach funkcjonowało. Usłyszą również o Partach i Sasanidach – politycznych i kulturowych spadkobiercach dynastii Achemenidów oraz zobaczą najbardziej znane stanowiska archeologiczne świadczące o dawnej świetności Persji.

 

1 marca 2022

Sfinksy, sarkofagi, kolonie – zapomniany świat Fenicjan

Historia Fenicjan, przedsiębiorczego ludu, który zakładał swoje kolonie niemal w całym basenie Morza Śródziemnego, kryje się nieco w cieniu historii Greków i Rzymian. Wykład wprowadzi w ten zapomniany świat. Uczestnicy wydarzenia poznają genezę Fenicjan, ich historię i sztukę oraz najwspanialsze osiągnięcia cywilizacyjne (m.in. alfabet i purpurę). Dowiedzą się, gdzie powstawały fenickie kolonie, dlaczego jedna z nich budziła lęk u Rzymian oraz jakie tajemnice skrywa Tyr – prastary ośrodek fenicki, badany przez… polskich archeologów.

 

15 marca 2022

Od Sumerów do imperium asyryjskiego. Cywilizacje Mezopotamii (część I)

Spotkanie z dawnymi kulturami warto rozpocząć od Mezopotamii – krainy między Tygrysem a Eufratem. Podczas wykładu, uczestnicy zapoznają się z chronologią dziejów Mezopotamii, dowiedzą się kim byli Sumerowie, jak wyglądała ich codzienność i w co wierzyli mieszkańcy Żyznego Półksiężyca. Usłyszą o najpiękniejszych zabytkach z terenów dzisiejszego Iraku, które można podziwiać w wielu muzeach, rozsianych po całym świecie. Zobaczą także, jak przebiegały prace brytyjskich archeologów w Ur, gdzie odkryto tzw. grobowce królewskie. Ostatnia część prezentacji będzie poświęcona sztuce Mezopotamii do czasów asyryjskich – późniejsze okresy będą omawiane na kolejnym spotkaniu.

 

29 marca 2022

Życie w mieście wiszących ogrodów. Cywilizacje Mezopotamii (część II)

Zajęcia stanowią kontynuację wcześniejszego wykładu. Edukator przedstawi wybrane zabytki charakterystyczne dla sztuki asyryjskiej i babilońskiej. Uczestnicy zapoznają się również z najciekawszymi odkryciami i wynalazkami mieszkańców Mezopotamii (między innymi w zakresie prawa, matematyki i szkolnictwa), stosowanymi do dziś, z których genezy współcześni nie do końca zdają sobie sprawę. Podczas ostatniej części spotkania, edukator zabierze uczestników na wystawę czasową by pokazać im zabytki pisma klinowego znajdujące się na wystawie czasowej Zabytki śródziemnomorskie ze zbiorów Muzeum Archidiecezjalnego we Wrocławiu.

Komentarze są niedostępne.