Konserwacja naczyń trypolskich

Bohaterem kwietniowej cyklicznej wystawy „Zabytek miesiąca” jest naczynie kultury trypolskiej z Wasylkowiec (obwód tarnopolski, Ukraina), datowane na okres 3900-3700 p.n.e. Muzeum Archeologiczne w Krakowie posiada w swych zbiorach wspaniałe kolekcje zabytków trypolskich: naczyń, figurek, narzędzi kamiennych. Zabiegi konserwatorskie zostały przeprowadzone na połowie naczynia prezentowanego na wystawie dla unaocznienia różnicy pomiędzy powierzchnią poddaną konserwacji a nienaruszoną. Zabytkowi towarzyszy opis historii pozyskania go przez Muzeum Archeologiczne oraz charakterystyka działań konserwatorskich.

 

KURATOR CYKLU: Jacek Górski

SCENARIUSZ WYSTAWY: Maryla Dryja, Maria Gawrońska

OPRACOWANIE GRAFICZNE: Agata Baltyzar

FOTOGRAFIE: Agnieszka Susuł, Elżbieta Trela-Kieferling

REALIZACJA OŚWIETLENIA: Marek Grosse