OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA POŚWIĘCONA PROBLEMATYCE MUZEALNICTWA ARCHEOLOGICZNEGO

W dniu 19 listopada 2013 r., odbyła się ogólnopolska konferencja poświęcona problematyce muzealnictwa archeologicznego oraz skansenom i innym formom ekspozycji archeologicznych w terenie. Konferencja zorganizowana została przez Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk, Muzeum Archeologiczne w Krakowie i Towarzystwo Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego.

Lista wygłoszonych referatów:

Sylwester Czopek (Instytut Archeologii UR) – Muzea i zbiory archeologiczne uwagi o misji i funkcjonowaniu

Jacek Górski (Muzeum Archeologiczne w Krakowie) – Masowy napływ masowych zabytków – dylematy archeologa i muzealnika

Elżbieta Chochorowska (Muzeum Archeologiczne w Krakowie) – Prawne uwarunkowania muzealizacji zabytków archeologicznych. Katalog problemów

Małgorzata Kurgan-Przybylska (Muzeum Śląskie w Katowicach) – Kontekst prawny pozyskiwania zbiorów archeologicznych przez muzeum

Leszek Lenarczyk (Muzeum Archeologiczno – Historyczne w Głogowie) – Niecodzienne aspekty postępowania z ruchomymi zabytkami archeologicznymi po zakończeniu badań w terenie

Maria Gawrońska, Elżbieta Trela-Kieferling (Muzeum Archeologiczne w Krakowie) – Edukacja archeologiczna jako edukacja interdyscyplinarna

Agata Byszewska (Narodowy Instytut Dziedzictwa, Warszawa) – Podróż w przeszłość – problemy rekonstrukcji

Mateusz Sikora (Rezerwat Archeologiczny „Genius loci”, Poznań) – Rezerwat Archeologiczny Genius loci w Poznaniu – konserwatorskie i archeologiczne aspekty powstania

Agnieszka Stempin (Rezerwat Archeologiczny „Genius loci”, Poznań) – Edukacyjna i organizacyjna problematyka działalności Rezerwatu Archeologicznego Genius loci – refleksje w rocznicę powstania

Bartłomiej Rogalski (Muzeum Narodowe w Szczecinie) – Czelin, pow. Gryfino – archeologiczna ścieżka edukacyjna

Robert Żukowski (Laboratorium Bio-i Archeometrii PAN, Warszawa) – Problematyka konserwatorsko – archeologiczna rekonstrukcji grodu w Owidzu

Jan Gancarski (Muzeum Podkarpackie w Krośnie) –  Skansen archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy jako przykład popularyzacji, wykorzystania turystycznego i ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego

Małgorzata Kowalska, Michał Chlebicki (Stowarzyszenie Universum) –  Muzeum Archeologiczne w Krakowie widziane oczami zwiedzających

Komentarze są niedostępne.