Regulamin zwiedzania wystawy „Dzieje najstarsze i stare gmachu Muzeum Archeologicznego w Krakowie”

Regulamin zwiedzania wystawy „Dzieje najstarsze i stare gmachu Muzeum Archeologicznego w Krakowie”

  1. Wystawa „Dzieje najstarsze i stare gmachu Muzeum Archeologicznego w Krakowie” czynna jest w poniedziałki, środy i piątki w godz. 9:00 – 15:00, wtorki i czwartki w godz. 9:00 – 18:00, niedziele w godz. 11:00 – 16:00. Ostatnie wejście na wystawę jest możliwe na pół godziny przed zamknięciem muzeum.
  2. Na wystawę obowiązuje bilet. Ceny biletów: normalny: 4 zł, ulgowy 3 zł. Zakup biletu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
  3. Na terenie wystawy równocześnie może przebywać tylko pięć osób, nie licząc pracownika muzeum. Wyjątkiem jest większa grupa rodzinna.
  4. Każda osoba przebywająca na terenie wystawy jest zobowiązana zakryć nos i usta oraz zdezynfekować ręce. Dozownik z płynem dezynfekcyjnym znajdują się przed wejściem na wystawę.
  5. Ze względów bezpieczeństwa prosimy o ograniczenie kontaktów z obsługą wystawy.
  6. Uprzejmie prosimy zwiedzających wystawę o stosowanie się do wskazówek i uwag pracowników muzeum, którzy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo zabytków.
  7. Osoby zakłócające spokój i porządek oraz niestosujące się do niniejszego regulaminu mogą być pozbawione prawa do zwiedzania wystawy.

Rozporządzenie z dn. 30.11.2021

Komentarze są niedostępne.