Przetarg nieograniczony na kontynuację remontu konserwatorskiego elewacji, budynku dawnego klasztoru Karmelitów – obecnie Muzeum Archeologicznego przy ul. Senackiej 3 w Krakowie

Przetarg nieograniczony na kontynuację remontu konserwatorskiego elewacji, budynku dawnego klasztoru Karmelitów – obecnie Muzeum Archeologicznego przy ul. Senackiej 3 w Krakowie

3 Załączniki SIWZ

1a projekt budowlany

1a projekt techniczny

1a projekt dachu

1a branża elektryczna

1b program prac konserwatorskich

1b specyfikacja techniczna

1c roboty elektryczne

1c specyfikacja techniczna wykonania.

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu (plik)

Siwz (plik)

Modyfikacja SIWZ (plik)

Załączniki do siwz:

  1. Opis przedmiotu zamówieni:

1)Projekt budowlany remontu elewacji oraz 3 dachów  budynków Muzeum Archeologicznego w Krakowie wraz z wykonaniem instalacji odgromowej,

2)Program prac konserwatorskich dotyczący elewacji Muzeum Archeologicznego w Krakowie przy ul. Senackiej 3,

3)Specyfikacja Techniczna Wykonania I Odbioru Robót Remontu Elewacji oraz 3 dachów Muzeum Archeologicznego w Krakowie wraz z wykonaniem instalacji odgromowej na roboty remontowe i renowacyjne,

4)Przedmiar robót,

  • Pozwolenie Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr 1011/10 z dnia 22.12.2010 r. (plik 1) (plik 2)

6)Decyzja nr 55/14 z dnia 24.01.2014 r. Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o zmianie pozwolenia konserwatorskiego nr 1011/10 z dnia 22.12.2010 r., (plik 1) (plik 2)

  1. Formularz ofertowy(plik)

3A. Oświadczenie(plik)

3B. Oświadczenie(plik)

  1. Wzór umowy(plik)
  2. Wzór wykazu robót(plik)

6.Wzór wykazu osób(plik)

  1. Wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej(plik)
Komentarze są niedostępne.