Projekt “Złoty wiek Królestwa Węgier – czasy Macieja Korwina”

Muzeum Archeologiczne w Krakowie realizuje projekt pt. „Złoty wiek Królestwa Węgier – czasy Macieja Korwina” w ramach Węgiersko-Polskiego Programu Współpracy Pozarządowej na podstawie umowy z Ambasadą Węgier w Warszawie. Partnerami w projekcie są Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeuma (Wyszehrad). Współpracować z nimi będzie: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie, Stowarzyszenie Przyjaźni Polsko-Węgierskiej im. M. Woronieckiego we Wrocławiu oraz Muzeum Miejskie we Wrocławiu i Muzeum Okręgowe w Sandomierzu.

Celem projektu jest publikacja pt. Złoty wiek Królestwa Węgier – czasy Macieja Korwina, która przybliży, przede wszystkim w Polsce, ważny wątek historii Węgier, który wiąże się z panowaniem króla Macieja Korwina. Projektowana publikacja (format B5, około 60 stron) będzie składała się z trzech części. W pierwszej, ogólnie zostaną opisane rządy Macieja Korwina. Druga dotyczyć będzie dziejów Śląska w czasach Macieja Korwina, a trzecia przybliży działalność króla jako mecenasa sztuki i budowniczego siedziby w Visegradzie.

 
 
#polhun
Komentarze są niedostępne.