Pożegnanie wakacji w Muzeum Archeologicznym w Krakowie „Oko w oko z barbarzyńcami”

Pożegnanie wakacji w Muzeum Archeologicznym w Krakowie „Oko w oko z barbarzyńcami”

Termin: 01.09.2019, godz. 12:00

Czas trwania: ok. 1,5 h (0,5 h zwiedzanie wystawy/lekcja muzealna;  1 h warsztaty – wykonywanie zapinek palczastych, koralików i innych ozdób wzorowanych na zabytkach z wystawy „Barbarzyńskie tsunami…”)

Grupa docelowa: dzieci i młodzież (klasy IV – VIII szkoły podstawowej)

Cena: 10 zł/os.
Ilość miejsc: max. 20 osób

Zapisy na zajęcia pod numerem telefonu: (12) 422 71 00, wew. 3 lub 143

Zajęcia wprowadzą w mało znany świat ludów, zwanych przez Greków i Rzymian barbarzyńcami, a odbędą się na wystawie czasowej „Barbarzyńskie tsunami. Okres Wędrówek Ludów w dorzeczu Odry i Wisły”. Uczestnicy poznają starożytne ludy zamieszkujące w IV-VI w. n.e. tereny centralnej Europy, w tym Polski – Germanów (m.in. Gotów i Wandalów), przerażających Hunów, a także naszych przodków Słowian. Najazd Hunów w 375 r. rozpoczął w Europie okres zwany wędrówkami ludów, który doprowadził do powstania nowego podziału kontynentu na państwa znane nam obecnie. Dzieci zobaczą wspaniałe zabytki wytworzone przez plemiona barbzrzyńskie, poznają  ich życie, kulturę i sztukę. Na warsztatach wykonają z modeliny ozdoby na wzór oryginałów, które zobaczyli na wystawie (np.: charakterystyczne zapinki palczaste, koraliki czy inne „barbarzyńskie” ozdoby).

Komentarze są niedostępne.