Zasady rekrutacji

Praca

ZASADY REKRUTACJI OBOWIĄZUJĄCE W MUZEUM ARCHEOLOGICZNYM W KRAKOWIE

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE W MUZEUM PRZEBIEGA WEDŁUG OKREŚLONEGO SCHEMATU WSPÓLNEGO DLA WSZYSTKICH PROWADZONYCH REKRUTACJI

Jak aplikować?

1. Kandydat przesyła swoje CV na adres mailowy: mak@ma.krakow.pl dopisując w tytule maila nazwę stanowiska, którego oferta dotyczy lub też pozostawia dokumenty bezpośrednio w sekretariacie Muzeum.

2. Aplikacja zostanie przekazana Dyrektorowi Muzeum lub kierownikowi komórki organizacyjnej, w zależności, gdzie prowadzony jest nabór.

3. W procesie rekrutacyjnym wszyscy kandydaci są równo traktowani, a decyzja o zatrudnieniu podejmowana jest w oparciu o kompetencje kandydata oraz jego motywację do podjęcia pracy.

4. CV osób, którym w danym procesie rekrutacyjnym nie zaproponowano zatrudnienia, za ich zgodą, są pozostawione w naszej bazie rekrutacyjnej w celu wykorzystania w przyszłych procesach rekrutacyjnych, jednak ich okres przechowywania ograniczony jest do roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego, na który aplikował kandydat.

5. Dokumenty związane z rekrutacją i doborem pracowników są przechowywane i przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Zgoda kandydata może zostać wycofana w dowolnym momencie, jednak wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

APLIKACJE SPONTANICZNE

Jeśli w danym momencie nie poprowadzimy procesu rekrutacyjnego, w wybranym obszarze istnieje możliwość pozostawienia CV kandydata w naszej bazie rekrutacyjnej.

Jak to zrobić?

1. Kandydat przesyła swoje CV na adres mailowy: mak@ma.krakow.pl lub bezpośrednio dostarcza do sekretariatu Muzeum.

2. Aplikacja zostanie wprowadzona do naszej bazy rekrutacyjnej i przypisana do konkretnego obszaru, w którym kandydat poszukuje pracy.

3. Przekazane dokumenty są przechowywane w bazie rekrutacyjnej Muzeum przez rok, po tym okresie, gdy kandydat nadal jest zainteresowany uczestniczeniem w kolejnych procesach rekrutacyjnych, ponownie składa aktualne CV.

4. Dokumenty związane z rekrutacją i doborem pracowników są przechowywane i przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Zgoda kandydata może zostać wycofana w dowolnym momencie.

By móc przetwarzać dane osobowe zawarte w przesyłanych do nas dokumentach prosimy o zawarcie w aplikacji wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak niezbędne by przeprowadzić proces rekrutacji.

Treść klauzuli rekrutacyjnej:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Muzeum Archeologiczne w Krakowie z siedzibą przy ul. Senackiej 3 dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego oraz przetwarzania ich w przyszłych procesach rekrutacyjnych. Zostałem poinformowany, że zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

                                                                                                                      /data i podpis kandydata/