Muzeum w sieci – Dzieje najstarsze i stare gmachu Muzeum Archeologicznego w Krakowie

W podziemiach naszego budynku prezentowana jest wystawa DZIEJE NAJSTARSZE I STARE GMACHU MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W KRAKOWIE. Są to dzieje długie i pełne zdarzeń, które rozgrywały się od okresu wczesnego średniowiecza (IX-XIII w.), aż do połowy XX wieku, gdy wprowadziło się tutaj nasze Muzeum. Na wystawie zaprezentowano oryginalne zabytki, fotografie, mapy oraz plansze. Znajdują się tu oryginalne elementy architektury militarnej – masywny fragment średniowiecznego, kamiennego muru otaczającego miasto, a także cela śmierci z czasów II wojny światowej.

A to wszystko ukryte jest w piwnicach XVII-wiecznego budynku klasztornego karmelitów bosych, do którego przylegał kościół pod wezwaniem św. Michała i Józefa. Wkrótce po trzecim rozbiorze Polski  klasztor zamieniono na więzienie i sąd. Pod koniec wieku XIX kościół wyburzono, a na jego miejscu wzniesiono nowy budynek sądu.  Wiele cennych przedmiotów, reliktów z rozebranego kościoła św. Michała i św. Józefa  znajduje się dziś w innych krakowskich kościołach są to m.in. ołtarze, epitafia czy nagrobki możnowładców.  

Przez więzienie, które zyskało miano „świętego Michała”, przeszło wielu polskich patriotów XIX i XX wieku. Oprócz zdarzeń dramatycznych, z których przeważają w treści wystawy, bywały też inne. Przetrzymywany w jednej celi z pospolitym złodziejaszkiem z Chochołowa literat Michał Bałucki, opisał tęsknotę górala za wolnością w wierszu „Dla chleba”, który często rozlega się przy biesiadnym stole słowami „Góralu czy ci nie żal”.

W latach 50-tych i 60-tych XX w. przeprowadzono generalny remont powięziennej ruiny i budynek stał się siedzibą naszego Muzeum.

Scenariusz wystawy: Anna Tyniec

Aranżacja plastyczna: Marek Grosse

Informacje o wystawie oraz historii Muzeum dostępne są w trybie online:

www.ma.krakow.pl/tour/dzieje-najstarsze-i-stare-mak/

www.ma.krakow.pl/muzeum/historia-muzeum-2/

www.ma.krakow.pl/muzeum/budynek/gmach-glowny-historia-budynku-przy-ul-senackiej/

www.academia.edu/41660631/Siedzba_z_przesz%C5%82o%C5%9Bci%C4%85._O_prezentacji_historii_gmachu_Muzeum_Archeologicznego_w_Krakowie

www.youtube.com/watch?v=qZms4FJzpNY

#zostańwdomu

Fot. MAK –
detale wystawy “Dzieje najstarsze i stare gmachu Muzeum Archeologicznego
w Krakowie”

Komentarze są niedostępne.