Muzeum Archeologiczne w Krakowie: OGŁOSZENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE zwane dalej w skrócie Ogłoszeniem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartość mniejszej niż 750 000 euro postępowanie prowadzone zgodnie z art. 138 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. na całodobową ochronę fizyczną budynku przy ul. Senackiej 3 w Krakowie

Muzeum Archeologiczne w Krakowie: OGŁOSZENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE zwane dalej w skrócie Ogłoszeniem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartość mniejszej niż 750 000 euro postępowanie prowadzone zgodnie z art. 138 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. na całodobową ochronę fizyczną budynku przy ul. Senackiej 3 w Krakowie

ogloszenie_ochrona_fizyczna

zal_nr1_opis_przedmiotu_zamow

zal_nr1A_kontrola_dostepu_na_teren_Muzeum

zal_nr1B_czynnosci_dodatkowe_utrzymanie

zal_nr2_formularz_ofertowy

zal_nr3A_wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia

zal_nr3B_ wzór oświadczenia o spełnianiu warunków

zal_nr4_wzor umowy

zal_nr5_grupa kapitałowa

zal_nr6_wykaz zrealizowanych usług

zal_nr7_wykaz osób

Komentarze są niedostępne.