Materiały Archeologiczne Nowej Huty, tom XXIII 2002

Spis treści

Janusz Bober Obiekt nr 179 z Krakowa Nowej Huty-Wyciąża (stan. 5)

Jarosław Wróbel Analiza anatomo-morfologiczna szkieletów z Krakowa-Nowej Huty-Cła

Ewa Kubica-Kabacińska, Bartłomiej Szmoniewski Łyżka odlewnicza z wczesnośredniowiecznej osady w Krakowie-Nowej Hucie-Mogile, stan. 1.

Jacek Górski Zmiana organizacji sieci osadniczej na obszarze Nowej Huty w środkowym okresie epoki brązu

Irena Pieróg Osada kultury łużyckiej na stan. 18 w Krakowie-Nowej Hucie-Pleszowie

Kronika

Wystawa “Garncarstwo prahistoryczne” i towarzyszący jej festyn archeologiczny w Branicach

Komentarze są niedostępne.