Materiały Archeologiczne Nowej Huty, tom XX, Kraków 1997

Spis treści

Jacek Górski Główne etapy rozwoju kultury trzcinieckiej na obszarze Nowej Huty na tle przemian tej kultury w zachodniej Małopolsce

Grażyna Ganc-Kwaśny Materiały kultury przeworskiej z okresu rzymskiego z Nowej Huty-Cła, woj. Kraków

Komentarze są niedostępne.