Marea

fragment plakatu wystawy Marea

MAREA, prace konserwatorskie w latach 2000-2019

Na wystawie zaprezentowane będą najważniejsze prace konserwatorskie przeprowadzone w Marei w Egipcie od początku wykopalisk do ostatniego sezonu prac badawczych. Na 22 planszach przedstawiono przebieg prac konserwatorskich prowadzonych w Bazylice i nowo odkrytym pod nią Kościele. Prace prowadził zespół konserwatorów z ASP w Krakowie, z biura Bone/Levine z Nowego Yorku, a także z ASP w Warszawie.

Prace polegały między innymi na zabezpieczeniu konstrukcji pieca do wypału ceramiki z II w. n.e. znajdującego się pod apsydą Bazyliki, zabezpieczeniu struktury murów bazyliki i warstw tymków, konserwacji kamiennych detali architektonicznych, a także transferze fragmentów polichromii zdeponowanych w magazynie muzealnym. Konserwacji poddano zabytki numizmatyczne i ceramikę-ostrakony. Dalsze prace mające na celu konserwację malowideł i ich rekonstrukcję zaplanowane są na kolejne sezony.

Komentarze są niedostępne.