Małopolska Noc Naukowców 2020 w Muzeum Archeologicznym w Krakowie

Muzeum Archeologiczne w Krakowie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Małopolskiej Nocy Naukowców, która odbędzie się 27 listopada br. (piątek).  Z tej okazji Muzeum przygotowało dla zainteresowanych specjalny program pt.: „Tajemnice małopolskich grodzisk”.

Pradziejowe osady obronne są jednymi z najbardziej spektakularnych pozostałości minionych epok. W przypadku niektórych, lepiej zachowanych grodzisk, do dziś czytelne są przebiegi otaczających je niegdyś wałów, palisad i fos, które z biegiem czasu stały się  naturalnymi elementami krajobrazu. Analizy chronologii, wielkości, kształtu i rozmieszczenia tych unikatowych obiektów dostarczają nam wielu ważnych informacji na temat pradziejowych społeczności, wydatnie uzupełniając naszą wiedzę pozyskaną na ich temat w oparciu o inne źródła archeologiczne. Rzucają bowiem światło na stopień ich organizacji społecznej oraz pozwalają doszukiwać się przyczyn podjęcia tak znacznego wysiłku włożonego w budowę tych niejednokrotnie skomplikowanych założeń. Ustalenia te są szczególnie istotne w odniesieniu do czasów dla których nie dysponujemy źródłami pisanymi, gdyż pośrednio mogą wskazywać na prowadzone niegdyś konflikty międzyplemienne lub niepokoje polityczne.

Dzięki zaawansowanym technologiom, z osiągnięć których często korzysta współczesna archeologia, coraz więcej informacji na temat badanych obiektów można uzyskać bez konieczności podejmowania tradycyjnych badań wykopaliskowych. Przy pomocy ciągle udoskonalanych tzw. „metod nieinwazyjnych” – np. laserowe skanowanie powierzchni ziemi – wykonywanie szeregu analiz jest możliwe w gabinetowym zaciszu, co doskonale wpisuje się w rozpowszechniony w obecnej sytuacji epidemiologicznej model pracy zdalnej.

Wydarzenie w formule on-line (2 wykłady na platformie ZOOM):

  1. 18:00 oraz 20:00 – wykład „Grodziska w Małopolsce i na terenach ościennych” – typy osad obronnych, historia badań, znaczenie i ich chronologia – dr hab. Jacek Górski
  2. 19:00  oraz 21:00 – wykład „Analiza danych skanowania powierzchni ziemi – LIDAR i inne techniki niedestruktywne w badaniach grodzisk”  – niedestrukcyjne metody badań i dokumentacji osad obronnych – dr Damian Stefański

Zalecenia wiekowe – starsza młodzież 16+ oraz dorośli.

REJESTRACJA rozpocznie się 20 listopada br. o godz. 9.00!

www.nocnaukowcow.malopolska.pl/wydarzenie/tajemnice-malopolskich-grodzisk/

Udział jest bezpłatny.

Liczba miejsc ograniczona!

Organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Więcej informacji dotyczących Małopolskiej Nocy Naukowców 2020:

www.nocnaukowcow.malopolska.pl  

www.facebook.com/malopolskanocnaukowcow

Zapraszamy! 

Komentarze są niedostępne.