KULTURA BADEŃSKA WOKÓŁ KARPAT ZACHODNICH

 Po 45 latach od pierwszej w Krakowie konferencji poświęconej problematyce kultury badeńskiej (listopad 1967 r.) i po 6 latach od „badeńskiej”, krakowskiej sesji na 12. Spotkaniach European Association of Archaeologists (wrzesień 2006 r.), po raz trzeci Kraków gościł archeologów z Europy Środkowej na międzynarodowej konferencji, podejmującej tematykę Badenu. W dniach 7-9 listopada 2012 r., w siedzibie Muzeum Archeologicznego w Krakowie odbyła się 3 dniowa konferencja pod nazwą „Kultura badeńska wokół Karpat Zachodnich – The Baden Culture around the Western Carpathians”. Organizatorem spotkania było Muzeum Archeologiczne w Krakowie (mgr Albert Zastawny) oraz Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (dr hab. Marek Nowak), a współorganizatorami: Krakowski Zespół do badań Autostrad sp.j., Polska Akademia Umiejętności, Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka oraz Ojcowski Park Narodowy.

Otwarcie konferencji, z przemówieniami dr Jacka Górskiego – dyrektora MAK, prof. P. Valde-Nowaka z IA UJ i prof. J. K. Kozłowskiego z PAU, połączone zostało z otwarciem wystawy „Kultura badeńska w Małopolsce” – autorstwa mgr J. Bobera i mgr A. Zastawnego. Głównym celem zorganizowania konferencji była prezentacja aktualnego stanu badań nad kulturą badeńską na terenach Małopolski, Śląska, Czech, Moraw, Słowacji i Węgier. Przekrój najnowszych danych źródłowych umożliwił dyskusję na temat roli Karpat Zachodnich w spajaniu lub ograniczaniu kontaktów kulturowych, wpływających na powstawanie regionalnych podobieństw i różnic w osadnictwie. W tym właśnie kontekście wygłoszono 27 referatów, zgrupowanych w dwie sesje konferencyjne, którym przewodniczyli kolejno: Prof. Paweł Valde-NowakDr. Marián SojákProf. Marzena Szmyt i Prof. Janusz K. Kozłowski. Trwającą dwa dni część referatową zamknięto całodzienną wycieczką autokarową na Jurę Ojcowską i do Kopalni Soli w Wieliczce. Podczas trwania konferencji prowadzono sprzedaż wydawnictw Muzeum Archeologicznego w Krakowie, Instytutu Archeologii UJ i Instytutu Archeologii i Etnologii PAN; sprzedano 85 książek i czasopism. Przedstawione w Krakowie referaty zostaną wydane drukiem w publikacji książkowej w 2013 r. Efektem krakowskiego spotkania jest też plan zorganizowania w słowackich Košicach w 2015 r. kolejnej „badeńskiej” konferencji, ukierunkowanej tym razem na związek kręgu badeńskiego z obszarami Karpat Wschodnich.

Serdecznie dziękujemy Beacie Morsztyn z MAK za organizację i opiekę nad pozareferatowymi sferami kulinarnymi konferencji, Paniom z Nowohuckiego Oddziału MAK – Iwonie Krzysztonek i Annie Kolasie, za prowadzenie sprzedaży publikacji książkowych, Markowi Grosse, Annie Piwowarczyk i Zbyszkowi Litwie z MAK za realizację wystawy „Kultura badeńska w Małopolsce”, Annie Kraszewskiej i wolontariuszom z IA UJ za obsługę i zapadającą w pamięć oprawę części organizacyjnej konferencji, firmie „Docent” za catering oraz firmie „Treko Laser” za uatrakcyjnienie wizerunku konferencji, a także Ojcowskiemu Parkowi Narodowemu i Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka za współorganizację trzeciego dnia konferencji, oraz wszystkim tym, którzy opuszczając Kraków tak miło ocenili nasze przedsięwzięcie.

Albert Zastawny

Lista referentów:
 

Jan Beljak (Zvolen)
Alena Bistáková (Nitra)
Janusz Bober (Kraków)
Małgorzata Byrska-Fudali (Kraków)
Michal Cheben (Nitra)
Agnieszka Gil-Drozd (Kraków)
Tünde Horváth (Budapest)
Eva Horváthová (Košice)
Vratislav Janák (Opava)
Marta Kaflińska (Kraków)
Pavlína Kalábková (Olomouc)
Anna Kraszewska (Kraków)
Róbert Malček (Zvolen)
Gabriel Nevizánsky (Nitra)
Maciej Nowak (Kraków)
Marek Nowak (Kraków)
Kateřina Papáková (Opava)
Noemi Pažinová (Nitra)
Jaroslav Peška (Olomouc)
Agnieszka Przybył (Wrocław)
Marcin M. Przybyła (Kraków)
Marián Soják (Spišská Nová Ves)
Damian Stefański (Kraków)
Vít’azoslav Struhár (Ružomberok)
Éva S. Svingor (Budapest)
Piotr Szczepanik (Kraków)
Marzena Szmyt (Poznań)
Miroslav Šmid (Proštejov)
Elżbieta Trela-Kieferling (Kraków)
Jana Mellnerová Šuteková (Bratislava)
Piotr Włodarczak (Kraków)
Irena Wójcik (Kraków)
Paweł Valde-Nowak (Kraków)
Albert Zastawny (Kraków)

Komentarze są niedostępne.