Rezerwacja dla Działu Edukacji Archeologicznej i Wystaw

Rezerwacja dla działu oświaty

UWAGA! Na warsztaty przyjmujemy grupy do 15 osób.

Proszę o wypełnienie formularza z informacjami pozwalającymi skontaktować się z osobą odpowiedzialną za zamawianie zajęć edukacyjnych. Proszę w polu tekstowym zaproponować termin (datę i godzinę zajęć)  oraz rodzaj zajęć.

Rezerwacje dla działu oświaty
Nazwa szkoły lub innej jednostki
Imię i nazwisko osoby do kontaktu
Telefon osoby do kontaktu
Email osoby do kontaktu
reCAPTCHA