Oferta dla szkół

Oferta dla szkół

Gmach Główny

Szanowni Państwo!

Z radością informujemy, że od 12 lutego nasze wystawy są ponownie dla Państwa OTWARTE!

ZAPRASZAMY DO ZWIEDZANIA!

UWAGA! Nie prowadzimy warsztatów, nie przyjmujemy grup zorganizowanych na zwiedzanie. Prosimy zapoznać się z regulaminem zwiedzania.

Przedszkola i klasy I-III szkoły podstawowej

Warsztaty:

Proponowane warsztaty trwają około 90 min. i są dostosowywane do wieku uczestników, wykonane na nich prace uczestnicy zabierają ze sobą.

Na zajęcia zapraszamy dzieci od 6 roku życia

Rezerwacje prosimy kierować na adres rezerwacja.archeolog@gmail.com lub pod numerem tel. (12) 422 71 00, w. 3 lub 143

Koszt zajęć to 6 zł od osoby plus 70 zł od grupy

Malarstwo jaskiniowe

Zajęcia poświęcone są prehistorycznej sztuce jaskiniowej. Na wystawie „Pradzieje i wczesne średniowiecze Małopolski” uczestnicy zobaczą kopię rysunku naskalnego przedstawiającego mamuta oraz inne zwierzęta, które żyły w starszej epoce kamienia. W części warsztatowej uczestnicy, naśladując dawnych artystów, stworzą własny rysunek „naskalny” przy użyciu pasteli.

Poznajemy naszych przodków

Na zajęciach uczestnicy dowiedzą się jak wyglądał dzień powszedni dawnych mieszkańców Małopolski, czym się żywili, jak mieszkali i w co się ubierali. Podczas zwiedzania wystawy „Pradzieje i wczesne średniowiecze Małopolski” obejrzą makiety osad i domostw, a także stroje i uzbrojenie prezentowane na figurach, od czasów epoki kamienia do późnego średniowiecza.

 W części warsztatowej uczestnicy ułożą puzzle przedstawiające scenki z życia paleolitycznych łowców (70 000 lat p.n.e.)  i neolitycznych rolników (5300 lat p.n.e.).

6zł/od osoby
70zł/za grupę

Klasy IV-VIII szkoły podstawowej

Warsztaty:

Proponowane warsztaty trwają około 90 min. i są dostosowywane do wieku uczestników, wykonane na nich prace uczestnicy zabierają ze sobą.

Rezerwacje prosimy kierować na adres rezerwacja.archeolog@gmail.com lub pod numerem tel. (12) 422 71 00, w. 3 lub 143 

Mozaika rzymska

Na zajęciach uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób ozdabiano posiadłości i budynki publiczne w czasach Imperium Rzymskiego. Zapoznają się z różnymi sposobami układania mozaiki, poznają materiały jakich używano i co za ich pomocą przedstawiano. Zwiedzając  wystawę „Pompeje. Życie i śmierć w cieniu Wezuwiusza”, uczestnicy poznają plan pompejańskiego domu, zobaczą przedmioty codziennego użytku pochodzące z I w.n.e. oraz bogactwo przedstawień mitologicznych. W czasie warsztatów uczestnicy, wcielając się w starożytnych rzemieślników, wykonają własnoręcznie mozaikę, która będzie pamiątką z zajęć.

Czas trwania: 1,5- 2h

 

Rzymska architektura

Zajęcia poświęcone osiągnięciom architektonicznym w Imperium Rzymskim. Uczestnicy, zwiedzając wystawę „Pompeje. Życie i śmierć w cieniu Wezuwiusza”, dowiedzą się jakie budowle i struktury można było spotkać w starożytnych miastach. Poznają znaczenie akweduktów i dróg rzymskich oraz obejrzą krótki film pokazujący zrekonstruowane Pompeje. Podczas warsztatów wykonają niewielki model Koloseum, który zabiorą ze sobą do domu.

Czas trwania: 1,5- 2h

 

Alfabet łaciński – co o nim wiemy?

W czasie zajęć uczestnicy dowiedzą się skąd wywodzi się używany w większości europejskich krajów alfabet łaciński, kiedy powstał i jak się zmieniał. Dodatkowo usłyszą o historii Pompejów i Herkulanum. Przykłady użycia alfabetu zobaczą na freskach znajdujących się na wystawie „Pompeje. Życie i śmierć w cieniu Wezuwiusza”. W trakcie warsztatów uczestnicy ozdobią sentencjami łacińskimi ekologiczne torby, które zabierają ze sobą, jako pamiątkę z zajęć.

Czas trwania: 1,5- 2h

 

Tajemnice Wezuwiusza

Zajęcia poświęcone historii i zagładzie Pompejów. Uczestnicy poznają różne typy wulkanów, dowiedzą się dlaczego wulkan wybucha i co wtedy dzieje się w jego otoczeniu. Zwiedzając wystawę „Pompeje. Życie i śmierć w cieniu Wezuwiusza”, zobaczą oryginalne zabytki pochodzące z Pompejów i Herkulanum oraz staną twarzą w twarz z odlewami ciał. Dowiedzą się co dokładnie wydarzyło się 24 sierpnia 79 roku w Pompejach i jakie znaczenie miało to dla archeologii i historii. Na części warsztatowej samodzielne wykonają model wulkanu.

Czas trwania: 1,5- 2h

Tajniki zawodu archeologa

Zajęcia odbywają się na wystawie „Pradzieje i wczesne średniowiecze Małopolski”. Uczniowie, poprzez rozmowę
z prowadzącym i różnorodne zadania, poznają różnice w pracy archeologa i historyka, różnice między paleontologią
a archeologią, metodykę pracy archeologa oraz sposoby datowania zabytków archeologicznych.
W części praktycznej prowadzący wyjaśnia podział dziejów na epoki (z użyciem linii czasu), podaje podstawowe daty
ułatwiające orientację w pradziejach. Uczestnicy podzieleni na grupy wykonują zadania polegające na dopasowaniu
kopii zabytków do poszczególnych epok. Na tym etapie prowadzący tłumaczy, co przedstawiają kopie i do czego
służyły oryginalne przedmioty. W drugim zadaniu uczestnicy, na podstawie otrzymanych zdjęć zabytków z wystawy
(karty pracy), muszą odnaleźć dany przedmiot w gablocie, podać jego nazwę, datowanie oraz jego przeznaczenie
Na koniec uczestnicy przedstawiają wyniki pracy.

W co wierzyli dawni Słowianie — Światowid ze Zbrucza

W czasie zajęć uczniowie zdobędą podstawową wiedzę dotyczącą wierzeń dawnych Słowian (sprzed przyjęcia
chrześcijaństwa). Dowiedzą się, czym wyróżniały się wierzenia Słowian. Na wystawie „Pradzieje i wczesne
średniowiecze” zobaczą posąg Światowida i dowiedzą się o jego historii i pochodzeniu, a także
poznają symbolikę przedstawioną na posągu.
W części praktycznej uczestnicy wykonają gliniane dyski z symbolami znajdującymi się na posągu ze Zbrucza.

Najstarsze naczynia człowieka — warsztaty ceramiczne

Zajęcia wprowadzają w tajniki ceramiki pradziejowej. Na wystawie „Pradzieje i wczesne średniowieczne Małopolski”
uczestnicy poznają najstarsze metody wykonywania i wypału naczyń oraz obejrzą niektóre
z zabytków znalezionych na terenie Małopolski. Wiedzę zdobytą uczestnicy wykorzystają podczas części
warsztatowej, wykonując własne gliniane naczynia.

W średniowiecznym skryptorium

Zajęcia dotyczą średniowiecznej sztuki rękopiśmiennej i kaligrafii. Prowadzący przedstawi uczestnikom pracę skryby
i podstawowe pojęcia związane ze średniowieczną książką. W części warsztatowej uczestnicy sami wcielą się w 
trudną rolę skryby i iluminatora – spróbują swoich sił w pisaniu gęsim piórem.

 

Starożytny Egipt — kraina mumii


Zajęcia poświęcone są problematyce mumifikacji. W czasie zwiedzania wystawy „Bogowie starożytnego Egiptu”
prowadzący opowie uczestnikom, dlaczego starożytni Egipcjanie mumifikowali ciała zmarłych; opisze, jak rozwijał się
i przebiegał proces tworzenia mumii; wyjaśni, dlaczego starożytni Egipcjanie mumifikowali także zwierzęta.I
W części praktycznej uczestnicy wykonają mumię i sarkofag, odtwarzając proces balsamowania stosowany
w starożytnym Egipcie.

Uzdrawianie w Egipcie

W czasie zajęć uczniowie dowiedzą się, gdzie leży Egipt, na co chorowali Egipcjanie, czego i w jaki sposób używali
lekarze by skutecznie leczyć chorych, jak mumifikowano zmarłych. W kolejnej części zajęć uczestnicy zapoznają się
z zabytkami prezentowanymi na wystawie „Bogowie starożytnego Egiptu”. Szczególny nacisk zostanie położony na 
przedstawienie przyczyn śmierci i ewentualnych chorób, na jakie zapadły osoby, których mumie znajdują się w
muzeum.
W części praktycznej zajęć zadaniem uczestników będzie wykonanie woreczka nasączonego olejkiem eterycznym
oraz kremu o właściwościach leczniczych.

Sztuka Starożytnego Egiptu: Egipski design

Warsztaty poświęcone są sztuce mieszkańców starożytnego Egiptu, z którą uczestnicy zapoznająHsię w pierwszej
części zajęć podczas zwiedzania wystawy „Bogowie starożytnego Egiptu”. Zainspirowani obejrzanymi zabytkami,
w części warsztatowej na lnianych, ekologicznych torbach namalują wzory związane z tematem — m.in. skarabeusza,
maskę grobową lub profilowe popiersie królowej Neferetiti.

Hieroglify — święte pismo starożytnych Egipcjan

Zajęcia poświęcone są pismu hieroglificznemu starożytnych Egipcjan. Na wystawie „Bogowie starożytnego Egiptu”
uczestnicy zapoznają się z zabytkami zdobionymi hieroglifami, dowiedzą się, gdzie i dlaczego były używane oraz 
w jaki sposób je zapisywano. W części warsztatowej wykonają tabliczkę zapisaną hieroglifami.

Poszukiwacze egipskich skarbów

Aktywne zajęcia dla dzieci i młodzieży na terenie Muzeum w formie zwiedzania, prezentacji i warsztatów. Na zajęciach uczestnicy poznają historię pozyskiwania zbiorów prezentowanych na wystawie ,,Bogowie starożytnego Egiptu” oraz zapoznają się z najważniejszymi z nich. W trakcie prezentacji multimedialnej, uczestnicy poznają ciekawostki na temat zbiorów oraz starożytnego Egiptu.

W trakcie części warsztatowej, która odbędzie się na wystawie, uczestnicy zostaną podzieleni na grupy 2-3 osobowe. Każda grupa dostanie kilka zagadek związanych ze zbiorami ze starożytnego Egiptu i poruszanymi wcześniej tematami. Rozwiązania zagadek będą kluczem do otwarcia kłódek zamykających skrzynie ze skarbami.

Zajęcia dla uczestników w wieku: 10-18 lat:
Liczba uczestników: 10-25 osób
Czas trwania: ok. 2h
Koszt: 6 zł/os. + 70 zł od grupy
Projekt realizowany w terminie od października 2018 do sierpnia 2019
MIEJSCE: Muzeum Archeologiczne w Krakowie, Gmach Główny, ul. Poselska 3, 31-002 Kraków
Szczegółowe informacje i rezerwacja: tel. (12) 422 75 60 wew. 43 lub rezerwacja@ma.krakow.pl

Mitologia Maski

Mitologia Starożytnych Egipcjan

Zajęcia poświęcone mitologii starożytnych Egipcjan.  Omówione zostaną najważniejsze mity, stworzenia mitologiczne, bóstwa oraz ich atrybuty. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z wystawą „Bogowie Starożytnego Egiptu”. W czasie warsztatów uczniowie własnoręcznie wykonają maski związane z mitologią egipską.

Indianie Ameryki Północnej

Zajęcia poświęcone indiańskiemu światu, pełnemu różnorodnych zwyczajów i wierzeń. Omówione zostaną  różnice i podobieństwa sposobów życia poszczególnych plemion. W części warsztatowej uczestnicy wykonają własny indiański totem i figurkę Indianina.

Pradziejowy zwierzyniec

Zajęcia mają na celu omówienie zwierząt żyjących w epoce kamienia na terenie Małopolski od ok. 70000 p.n.e. do 5300 p.n.e. Na wystawie „Pradzieje i wczesne średniowiecze Małopolski” uczestnicy obejrzą modele prehistorycznych zwierząt. Dowiedzą się, które gatunki zwierząt wymarły, a które przetrwały do dnia dzisiejszego, czym współczesne osobniki różnią się od swoich pradziejowych kuzynów oraz poznają ciekawostki związane z ich naturalnym środowiskiem. W części praktycznej uczestnicy ulepią z gliny figurki wybranych zwierząt.

6zł/od osoby
70zł/za grupę

Klasy VII -VIII szkoły podstawowej oraz liceum

Lekcje muzealne:

Lekcje to oprowadzanie po wystawach. Proponowane zajęcia trwają około 70 min. i są dostosowywane do
wieku uczestników.
Na lekcje obowiązują rezerwacje.

Rezerwacje prosimy kierować na adres rezerwacja.archeolog@gmail.com lub pod numerem tel. (12) 422 71 00, w. 3 lub 143

Koszt lekcji to 6 zł od osoby plus 40 zł od grupy

Bogowie starożytnego Egiptu

Lekcja odbywa się na wystawie „Bogowie starożytnego Egiptu”. Uczestnicy zobaczą zabytki pochodzące
z Egiptu, m.in. kartonaże, sarkofagi, mumie, ozdoby i naczynia. Poznają również interesujące historie związane
z niektórymi zabytkami. Dzięki wizycie na wystawie będą mogli lepiej poznać i zrozumieć kulturę starożytnego
Egiptu

 

Pradzieje i wczesne średniowiecze Małopolski

Zajęcia odbywają się na wystawie „Pradzieje i wczesne średniowiecze Małopolski”. Prowadzący rozpoczyna oprowadzanie od sali z figurami przedstawiającymi postaci żyjące w pradziejach oraz makiety ich osad i domostw. Prowadzący tłumaczy pojęcia: paleolit, człowiek neandertalski, neolit oraz podaje informacjeo pozostałych epokach, aż do końca wczesnego średniowiecza do roku 1300 n.e. Pokazuje również, w jakich warunkach żyli ówcześni ludzie, zwraca uwagę na chronologię, ramy czasowe oraz szczegółowo omawia poszczególne epoki.Następnie pokazuje i omawia salę „Wierzenia” krótko charakteryzując m.in. rodzaje pochówków i różnice między nimi (pochówki szkieletowe, ciałopalne). Kolejny punkt zajęć to prezentacja najbardziej znanego zabytku Muzeum Archeologicznego w Krakowie – Światowida ze Zbrucza, jego charakterystyka oraz okoliczności znalezienia.

 

Nowy Świat, Ameryka Południowa. Wystawa Władysława Klugera

W czasie zajęć prowadzący omówi, czym jest archeologia Nowego Świata oraz jakie podziały są w niej stosowane.
Opisze odkrycia nowych kontynentów i ich następstwa dla Europy, rdzennych mieszkańców Ameryk oraz ich kultury.
Omówi, jakie główne kultury się tam rozwijały i jakie są ich dokonania. Uczniowie zwiedzą także wystawę
„Peruwiańskie zbiory Władysława Klugera”. Dowiedzą się, skąd wzięły się zabytki peruwiańskie w Muzeum
Archeologicznym w Krakowie oraz kim był Władysław Kluger.

 

Dzieje najstarsze i stare gmachu Muzeum Archeologicznego w Krakowie

Zajęcia mające na celu odkrywanie fascynującego świata krakowskich podziemi i poznawanie tajemnic archeologii. W czasie spotkania uczestnicy zwiedzą wystawę „Dzieje najstarsze i stare gmachu Muzeum Archeologicznego w Krakowie”, poznając zarówno historię budynku, w którym mieści się muzeum, jak również dzieje samej instytucji

6zł/od osoby
40zł/za grupę

Oddział w Nowej Hucie – Branicach

I TY MOŻESZ ZOSTAĆ ARCHEOLOGIEM

Zajęcia są adresowane do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Warsztaty mają formę zabaw, podczas której uczniowie przyswajają wiedzę z zakresu historii oraz archeologii. Zajęcia odbywają się według scenariusza:

wizyta w zamku księcia – zwiedzanie renesansowej rezydencji obronnej oraz ekspozycji

wykop archeologiczny – uczestnictwo w zaimprowizowanych badaniach wykopaliskowych;

prehistoryczne żniwa – zabawy polegające na żęciu zboża krzemiennymi sierpami i rozcieraniu ziarna na mąkę przy pomocy kamiennych żaren.

Zajęcia wakacyjne indywidualne dla dzieci odbywać się będą, w lipcu i sierpniu w każdy czwartek od godz. 10.00 do 13.00, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym:

+48 (12) 640 80 60

Na terenie Muzeum istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć plastycznych i zorganizowania zabaw w plenerze. Ogrodzony teren położony jest na uboczu, z dala od głównych traktów komunikacyjnych. Po wcześniejszym ustaleniu – ognisko wraz z pieczeniem kiełbasy.

opłata: 3 zł od osoby + 40 zł od grupy

 

AKADEMIA SKRYBY

Zajęcia w Akademii będą prowadzone w okresie wczesnowiosennym, późnojesiennym i zimowym. Przeznaczone są dla dzieci w wieku 9-12 lat i mają na celu przybliżenie pracy skryby-zakonnika przepisującego ręcznie księgi. Uczestnicy po krótkim wprowadzeniu otrzymają gęsie pióra i na podstawie przygotowanych wzorów będą kreślić i zdobić średniowieczne litery, słowa i zdania.

Cena zajęć: 3 zł od uczestnika oraz bilet warsztatowy 40 zł od grupy

 

ZABAWY Z MOZAIKĄ

Głównym zadaniem zajęć, dla dzieci w wieku 9-12 lat, będzie przybliżenie uczestnikom rzymskiej sztuki dekorowania podłóg oraz ścian małymi, kolorowymi kamieniami, szkłem bądź fragmentami ceramik. W trakcie trwania warsztatów uczestnicy dowiedzą się czym są mozaiki, do czego służyły i jak wyglądały. Dzieci będą pracować na zainscenizowanych wykopaliskach oraz projektować i układać mozaiki według własnego pomysłu. 

Cele główne zajęć:

  • zapoznanie się z pojęciami związanymi z antycznymi technikami zdobniczymi;
  • rozwijanie procesów skojarzeniowych i kształtowanie umiejętności manualnych;
  • rozwijanie wyobraźni artystycznej.

opłata: 3 zł od osoby + 40 zł od grupy

3zł/od osoby
+40zł/od grupy