Oferta dla szkół

Oferta dla szkół

OFERTA WARSZTATÓW I LEKCJI  DLA  DWÓCH LOKALIZACJI: 

GMACH GŁÓWNY MUZEUM (ul. Poselska 3) oraz ODDZIAŁ NOWA HUTA – BRANICE (ul. Sasanek 2A)

Po wyborze zajęć, prosimy o upewnienie się w której lokalizacji odbywają się zarezerwowane dla Państwa zajęcia. 

Gmach Główny

WARSZTATY MUZEALNE

Rezerwacje prosimy kierować na adres rezerwacjegrupy@ma.krakow.pl lub tel. (12) 422 71 00, w. 3 (w godzinach 9-15)

Czas trwania ok. 90 min.

Blok warsztatów dla dzieci od 6 lat i kl. I-III SP

Zajęcia poświęcone są prehistorycznej sztuce jaskiniowej. Na wystawie „Pradzieje i wczesne średniowiecze Małopolski” uczestnicy zobaczą kopię rysunku naskalnego przedstawiającego mamuta oraz inne zwierzęta, które żyły w starszej epoce kamienia. W części warsztatowej uczestnicy, naśladując dawnych artystów, stworzą własny rysunek „naskalny” przy użyciu pasteli.

Na zajęciach uczestnicy dowiedzą się jak wyglądał dzień powszedni dawnych mieszkańców Małopolski, czym się żywili, jak mieszkali i w co się ubierali. Podczas zwiedzania wystawy „Pradzieje i wczesne średniowiecze Małopolski” obejrzą makiety osad i domostw, a także stroje i uzbrojenie prezentowane na figurach, od czasów epoki kamienia do późnego średniowiecza. W części warsztatowej uczestnicy ułożą puzzle przedstawiające scenki z życia paleolitycznych łowców (70 000 lat p.n.e.)  i neolitycznych rolników (5300 lat p.n.e.).

Zajęcia mają na celu omówienie zwierząt żyjących w epoce kamienia na terenie Małopolski od ok. 70000 p.n.e. do 5300 p.n.e. Na wystawie „Pradzieje i wczesne średniowiecze Małopolski” uczestnicy obejrzą modele prehistorycznych zwierząt. Dowiedzą się, które gatunki zwierząt wymarły, a które przetrwały do dnia dzisiejszego, czym współczesne osobniki różnią się od swoich pradziejowych kuzynów oraz poznają ciekawostki związane z ich naturalnym środowiskiem. W części praktycznej uczestnicy ulepią z gliny figurki wybranych zwierząt.

Blok pradziejów Europy dla klas IV-VIII SP i I-IV LO

Zajęcia wprowadzają w tajniki ceramiki pradziejowej. Na wystawie „Pradzieje i wczesne średniowieczne Małopolski” uczestnicy poznają najstarsze metody wykonywania i wypału naczyń oraz obejrzą niektóre
z zabytków znalezionych na terenie Małopolski. Wiedzę zdobytą uczestnicy wykorzystają podczas części warsztatowej, wykonując własne gliniane naczynia.

Zajęcia poświęcone są pracy metalurga w epoce brązu. Uczestnicy zostają zaznajomieni najpierw z podstawowymi informacjami na temat brązu i jego obróbki  poprzez prezentację multimedialną, następnie zostają zabrani na wystawę „Pradzieje i wczesne średniowiecze Małopolski”, gdzie mają okazję zobaczyć przedmioty wykonywane przez brązownika, a także poznają modę z pradziejów. W części warsztatowej uczestnicy mogą wykonać ozdobę z drutu aluminiowego, imitującego drut brązowy, na podstawie wiedzy zdobytej w trakcie części teoretycznej i kopii zabytków.

Zioła od najdawniejszych czasów były bardzo ważnym elementem życia codziennego. Stosowane nie tylko w przypadku chorób często stanowiły również istotny element sztuki kulinarnej. Pojawiały się zarówno na królewskim dworze jak i w chłopskiej chacie. Zajęcia będą rozpoczynały się od wykładu którego zadaniem będzie przybliżenie omawianego tematu. Uczestnicy zapoznają się z najbardziej popularnymi ziołami. Poznają bliżej ich wygląd, specyfikę i zastosowanie. Po zakończeniu wykładu uczestnicy otrzymają wcześniej przygotowane receptury które posłużą im do wykonania własnych mieszanek ziół które będą mogły zostać wykorzystane w gospodarstwie domowym.

 

Uwaga: W trakcie warsztatów będą wykorzystywane suszone zioła. Prosimy aby osoby które maja alergię na którekolwiek z ziół poinformowały o tym prowadzącego.

Blok średniowieczny

W czasie zajęć uczniowie zdobędą podstawową wiedzę dotyczącą wierzeń dawnych Słowian (sprzed przyjęcia chrześcijaństwa). Dowiedzą się, czym wyróżniały się wierzenia Słowian. Na wystawie „Pradzieje i wczesne średniowiecze” zobaczą posąg Światowida i dowiedzą się o jego historii i pochodzeniu, a także poznają symbolikę przedstawioną na posągu. W części praktycznej uczestnicy wykonają gliniane dyski z symbolami znajdującymi się na posągu ze Zbrucza.

Jak kopiowano księgi zanim wynaleziono druk? Czy można było poświęcić całe życie na przepisanie jednego manuskryptu? Czy rękopisy były czarno-białe? Na te i inne pytania odpowiemy podczas warsztatów. Gwarantujemy, że nie będzie ciemno i zimno jak w średniowiecznym skryptorium.

Wygląd średniowiecznego Krakowa oraz życie jego mieszkańców budzą powszechne zainteresowanie. W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się bliżej z tymi tematami. Spotkanie będzie rozpoczynał mini wykład podczas którego zostanie przywołana krótka historia miasta. Następnie zostanie omówiony wygląd i zasięg miasta w chwili kiedy stało się ono już oficjalnie stolicą Królestwa Polskiego. Słuchacze uzyskają również garść informacji na temat dawnych mieszkańców miasta. W części warsztatowej uczestnicy będą mieli możliwość wcielić się w rolę średniowiecznego rzemieślnika i wykonać przedmiot związany z omówionym wcześniej tematem.

Blok cywilizacji śródziemnomorskich

Zajęcia poświęcone historii i rozwojowi alfabetu łacińskiego, składają się z dwóch części – prezentacji oraz warsztatów. Podczas prezentacji uczestnicy dowiedzą się kiedy powstał alfabet łaciński oraz jak zmieniał się wraz z upływem czasu. Zobaczą również przykłady łacińskich inskrypcji, które dotrwały do naszych czasów. Poznają także niektóre zwroty używane przez starożytnych Rzymian, które warto znać.  W trakcie warsztatów uczestnicy ozdobią wybranymi sentencjami ekologiczne torby, które zabiorą ze sobą, jako pamiątkę z zajęć.

Zajęcia poświęcone są pismu hieroglificznemu starożytnych Egipcjan. Na wystawie „Bogowie starożytnego Egiptu” uczestnicy zapoznają się z zabytkami zdobionymi hieroglifami, dowiedzą się, gdzie i dlaczego były używane oraz w jaki sposób je zapisywano. W części warsztatowej wykonają tabliczkę zapisaną hieroglifami.

Warsztaty poświęcone są sztuce mieszkańców starożytnego Egiptu, z którą uczestnicy zapoznają się w pierwszej części zajęć podczas zwiedzania wystawy „Bogowie starożytnego Egiptu”. Zainspirowani obejrzanymi zabytkami, w części warsztatowej na lnianych, ekologicznych torbach namalują wzory związane z tematem m.in. skarabeusza, maskę grobową lub profilowe popiersie królowej Neferetiti.

Krótki przewodnik po bóstwach starożytnego Egiptu, Grecji i Rzymu (od listopada 2022)
Podczas zajęć prowadzący zaprezentuje wybrane, najważniejsze bóstwa Egiptu, Grecji i Rzymu. Po prezentacji multimedialnej uczestnicy wezmą udział w grach ułatwiających rozróżnienie i zapamiętanie bogów. Ostatnia część zajęć to prezentacja wizerunków bóstw na zabytkach znajdujących się na wystawie „Bogowie starożytnego Egiptu”.

Tajniki zawodu archeologa

Zajęcia dostosowane do wieku uczestników.

Zajęcia odbywają się na wystawie „Pradzieje i wczesne średniowiecze Małopolski”. Uczniowie, poprzez rozmowę z prowadzącym i różnorodne zadania, poznają różnice w pracy archeologa i historyka, różnice między paleontologią a archeologią, metodykę pracy archeologa oraz sposoby datowania zabytków archeologicznych. W części praktycznej prowadzący wyjaśnia podział dziejów na epoki (z użyciem linii czasu), podaje podstawowe daty ułatwiające orientację w pradziejach. Uczestnicy podzieleni na grupy wykonują zadania.

10 zł/od osoby
85zł/za grupę

Oferta zajęć muzealnych  dla obywateli Ukrainy

Zobacz ofertę/ дивіться пропозицію

LEKCJE MUZELANE

Lekcje to oprowadzanie po wystawach. 
Rezerwacje prosimy kierować na adres rezerwacjegrupy@ma.krakow.pl lub tel. (12) 422 71 00, w. 3 (w godzinach 9:00-15:00)

Czas trwania ok. 70 min.

Zajęcia są dostosowywane do wieku uczestników.

Lekcja odbywa się na wystawie „Bogowie starożytnego Egiptu”. Uczestnicy zobaczą zabytki pochodzące z Egiptu, m.in. kartonaże, sarkofagi, mumie, ozdoby i naczynia. Poznają również interesujące historie związane z niektórymi zabytkami. Dzięki wizycie na wystawie będą mogli lepiej poznać i zrozumieć kulturę starożytnego Egiptu.

Zajęcia odbywają się na wystawie „Pradzieje i wczesne średniowiecze Małopolski”. Prowadzący rozpoczyna oprowadzanie od sali z figurami przedstawiającymi postaci żyjące w pradziejach oraz makiety ich osad i domostw. Prowadzący tłumaczy pojęcia: paleolit, człowiek neandertalski, neolit oraz podaje informacje o pozostałych epokach, aż do końca wczesnego średniowiecza do roku 1300 n.e. Pokazuje również, w jakich warunkach żyli ówcześni ludzie, zwraca uwagę na chronologię, ramy czasowe oraz szczegółowo omawia poszczególne epoki. Następnie pokazuje i omawia salę „Wierzenia” krótko charakteryzując m.in. rodzaje pochówków i różnice między nimi (pochówki szkieletowe, ciałopalne). Kolejny punkt zajęć to prezentacja najbardziej znanego zabytku Muzeum Archeologicznego w Krakowie – Światowida ze Zbrucza, jego charakterystyka oraz okoliczności znalezienia.

W czasie zajęć prowadzący omówi, czym jest archeologia Nowego Świata oraz jakie podziały są w niej stosowane. Opisze odkrycia nowych kontynentów i ich następstwa dla Europy, rdzennych mieszkańców Ameryk oraz ich kultury. Omówi, jakie główne kultury się tam rozwijały i jakie są ich dokonania. Uczniowie zwiedzą także wystawę „Peruwiańskie zbiory Władysława Klugera”. Dowiedzą się, skąd wzięły się zabytki peruwiańskie w Muzeum Archeologicznym w Krakowie oraz kim był Władysław Kluger.

Zajęcia mające na celu odkrywanie fascynującego świata krakowskich podziemi i poznawanie tajemnic archeologii. W czasie spotkania uczestnicy zwiedzą wystawę „Dzieje najstarsze i stare gmachu Muzeum Archeologicznego w Krakowie”, poznając zarówno historię budynku, w którym mieści się muzeum, jak również dzieje samej instytucji.

10 zł/od osoby
50zł/za grupę
ikona załącznika pdf
DO DRUKU

Oddział w Nowej Hucie – Branicach

WARSZTATY i ZAJĘCIA

Zapraszamy do rezerwacji  pod numerem  telefonu  (12) 640 80 60

Zajęcia są adresowane do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Warsztaty mają formę zabaw, podczas której uczniowie przyswajają wiedzę z zakresu historii oraz archeologii. Zajęcia odbywają się według scenariusza:

wizyta w zamku księcia – zwiedzanie renesansowej rezydencji obronnej oraz ekspozycji

wykop archeologiczny – uczestnictwo w zaimprowizowanych badaniach wykopaliskowych;

prehistoryczne żniwa – zabawy polegające na żęciu zboża krzemiennymi sierpami i rozcieraniu ziarna na mąkę przy pomocy kamiennych żaren.

Zajęcia w Akademii będą prowadzone w okresie wczesnowiosennym, późnojesiennym i zimowym. Przeznaczone są dla dzieci w wieku 9-12 lat i mają na celu przybliżenie pracy skryby-zakonnika przepisującego ręcznie księgi. Uczestnicy po krótkim wprowadzeniu otrzymają gęsie pióra i na podstawie przygotowanych wzorów będą kreślić i zdobić średniowieczne litery, słowa i zdania.

Głównym zadaniem zajęć, dla dzieci w wieku 9-12 lat, będzie przybliżenie uczestnikom rzymskiej sztuki dekorowania podłóg oraz ścian małymi, kolorowymi kamieniami, szkłem bądź fragmentami ceramik. W trakcie trwania warsztatów uczestnicy dowiedzą się czym są mozaiki, do czego służyły i jak wyglądały. Dzieci będą pracować na zainscenizowanych wykopaliskach oraz projektować i układać mozaiki według własnego pomysłu. 

Cele główne zajęć:

  • zapoznanie się z pojęciami związanymi z antycznymi technikami zdobniczymi;
  • rozwijanie procesów skojarzeniowych i kształtowanie umiejętności manualnych;
  • rozwijanie wyobraźni artystycznej.
5zł/od osoby
+80zł/od grupy