Oferta dla szkół

Oferta dla szkół

OFERTA WARSZTATÓW I LEKCJI DLA DWÓCH LOKALIZACJI: 

GMACH GŁÓWNY MUZEUM (ul. Poselska 3) oraz ODDZIAŁ NOWA HUTA – BRANICE (ul. Sasanek 2A)

Po wyborze zajęć, prosimy o upewnienie się w której lokalizacji odbywają się zarezerwowane dla Państwa zajęcia. 

Gmach Główny

WARSZTATY

Zobacz ofertę/ дивіться пропозицію

Przedszkola i klasy I-III szkoły podstawowej

Warsztaty:

Proponowane warsztaty trwają około 90 min. i są dostosowywane do wieku uczestników, wykonane na nich prace uczestnicy zabierają ze sobą.

Na zajęcia zapraszamy dzieci od 6 roku życia

Rezerwacje prosimy kierować na adres rezerwacjegrupy@ma.krakow.pl lub tel. (12) 422 71 00, w. 3 (w godzinach 9-15).

Koszt zajęć to 8 zł od osoby plus 85 zł od grupy

Malarstwo jaskiniowe

Zajęcia poświęcone są prehistorycznej sztuce jaskiniowej. Na wystawie „Pradzieje i wczesne średniowiecze Małopolski” uczestnicy zobaczą kopię rysunku naskalnego przedstawiającego mamuta oraz inne zwierzęta, które żyły w starszej epoce kamienia. W części warsztatowej uczestnicy, naśladując dawnych artystów, stworzą własny rysunek „naskalny” przy użyciu pasteli.

Poznajemy naszych przodków

Na zajęciach uczestnicy dowiedzą się jak wyglądał dzień powszedni dawnych mieszkańców Małopolski, czym się żywili, jak mieszkali i w co się ubierali. Podczas zwiedzania wystawy „Pradzieje i wczesne średniowiecze Małopolski” obejrzą makiety osad i domostw, a także stroje i uzbrojenie prezentowane na figurach, od czasów epoki kamienia do późnego średniowiecza. W części warsztatowej uczestnicy ułożą puzzle przedstawiające scenki z życia paleolitycznych łowców (70 000 lat p.n.e.)  i neolitycznych rolników (5300 lat p.n.e.).

Pradziejowy zwierzyniec

Zajęcia mają na celu omówienie zwierząt żyjących w epoce kamienia na terenie Małopolski od ok. 70000 p.n.e. do 5300 p.n.e. Na wystawie „Pradzieje i wczesne średniowiecze Małopolski” uczestnicy obejrzą modele prehistorycznych zwierząt. Dowiedzą się, które gatunki zwierząt wymarły, a które przetrwały do dnia dzisiejszego, czym współczesne osobniki różnią się od swoich pradziejowych kuzynów oraz poznają ciekawostki związane z ich naturalnym środowiskiem. W części praktycznej uczestnicy ulepią z gliny figurki wybranych zwierząt.

8zł/od osoby
85zł/za grupę

Klasy IV-VIII szkoły podstawowej oraz licea

Cykl śródziemnomorski:

Proponowane warsztaty trwają około 90 min. i są dostosowywane do wieku uczestników, wykonane na nich prace uczestnicy zabierają ze sobą.

Rezerwacje prosimy kierować na adres rezerwacjegrupy@ma.krakow.pl lub tel. (12) 422 71 00, w. 3 (w godzinach 9-15).

Starożytny Egipt — kraina mumii

Zajęcia poświęcone są problematyce mumifikacji. W czasie zwiedzania wystawy „Bogowie starożytnego Egiptu” prowadzący opowie uczestnikom, dlaczego starożytni Egipcjanie mumifikowali ciała zmarłych; opisze, jak rozwijał się i przebiegał proces tworzenia mumii; wyjaśni, dlaczego starożytni Egipcjanie mumifikowali także zwierzęta. W części praktycznej uczestnicy wykonają mumię i sarkofag, odtwarzając proces balsamowania stosowany w starożytnym Egipcie.

Sztuka Starożytnego Egiptu: Egipski design

Warsztaty poświęcone są sztuce mieszkańców starożytnego Egiptu, z którą uczestnicy zapoznają się w pierwszej części zajęć podczas zwiedzania wystawy „Bogowie starożytnego Egiptu”. Zainspirowani obejrzanymi zabytkami, w części warsztatowej na lnianych, ekologicznych torbach namalują wzory związane z tematem — m.in. skarabeusza, maskę grobową lub profilowe popiersie królowej Neferetiti.

Hieroglify — święte pismo starożytnych Egipcjan

Zajęcia poświęcone są pismu hieroglificznemu starożytnych Egipcjan. Na wystawie „Bogowie starożytnego Egiptu” uczestnicy zapoznają się z zabytkami zdobionymi hieroglifami, dowiedzą się, gdzie i dlaczego były używane oraz w jaki sposób je zapisywano. W części warsztatowej wykonają tabliczkę zapisaną hieroglifami.

O czym opowiadają nam greckie naczynia? Malarstwo wazowe

Starożytni Grecy pozostawili po sobie wiele pięknych zabytków. Do tej grupy należą rozmaite naczynia, które dotrwały do naszych czasów, a obecnie cieszą oczy odwiedzających muzea. Podczas zajęć uczestnicy zobaczą kolekcję ceramiki greckiej (ze zbiorów Muzeum Archidiecezjalnego we Wrocławiu), którą można obecnie podziwiać w Muzeum Archeologicznym w Krakowie oraz dowiedzą się, jak wyglądała praca antycznych artystów. Podczas warsztatów sami wcielą się w rolę garncarza, samodzielnie dekorując gliniane naczynie.

Pismo klinowe

Zajęcia poświęcone są pismu wynalezionemu przez mieszkańców Mezopotamii i składają się z dwóch części – prezentacji multimedialnej i części warsztatowej. Uczestnicy dowiedzą się, kiedy i w jakich okolicznościach wynaleziono pismo klinowe oraz do czego było stosowane. Poznają również okoliczności jego odczytania  i jaką rolę odegrała w tym inskrypcja z Behistun. W trakcie warsztatów uczestnicy samodzielnie przygotują krótką inskrypcję zapisaną pismem klinowym.

Alfabet łaciński

Zajęcia poświęcone historii i rozwojowi alfabetu łacińskiego, składają się z dwóch części – prezentacji oraz warsztatów. Podczas prezentacji uczestnicy dowiedzą się kiedy powstał alfabet łaciński oraz jak zmieniał się wraz z upływem czasu. Zobaczą również przykłady łacińskich inskrypcji, które dotrwały do naszych czasów. Poznają także niektóre zwroty używane przez starożytnych Rzymian, które warto znać.  W trakcie warsztatów uczestnicy ozdobią wybranymi sentencjami ekologiczne torby, które zabiorą ze sobą, jako pamiątkę z zajęć.

8zł/od osoby
85zł/za grupę

Klasy IV-VIII szkoły podstawowej oraz licea

Cykl pradziejowy:

Proponowane warsztaty trwają około 90 min. i są dostosowywane do wieku uczestników, wykonane na nich prace uczestnicy zabierają ze sobą.

Rezerwacje prosimy kierować na adres rezerwacjegrupy@ma.krakow.pl lub tel. (12) 422 71 00, w. 3 (w godzinach 9-15).

Pradziejowy zwierzyniec

Zajęcia mają na celu omówienie zwierząt żyjących w epoce kamienia na terenie Małopolski od ok. 70000 p.n.e. do 5300 p.n.e. Na wystawie „Pradzieje i wczesne średniowiecze Małopolski” uczestnicy obejrzą modele prehistorycznych zwierząt. Dowiedzą się, które gatunki zwierząt wymarły, a które przetrwały do dnia dzisiejszego, czym współczesne osobniki różnią się od swoich pradziejowych kuzynów oraz poznają ciekawostki związane z ich naturalnym środowiskiem. W części praktycznej uczestnicy ulepią z gliny figurki wybranych zwierząt.

Najstarsze naczynia człowieka — warsztaty ceramiczne

Zajęcia wprowadzają w tajniki ceramiki pradziejowej. Na wystawie „Pradzieje i wczesne średniowieczne Małopolski” uczestnicy poznają najstarsze metody wykonywania i wypału naczyń oraz obejrzą niektóre
z zabytków znalezionych na terenie Małopolski. Wiedzę zdobytą uczestnicy wykorzystają podczas części warsztatowej, wykonując własne gliniane naczynia.

W pracowni brązownika

Zajęcia poświęcone są pracy metalurga w epoce brązu. Uczestnicy zostają zaznajomieni najpierw z podstawowymi informacjami na temat brązu i jego obróbki  poprzez prezentację multimedialną, następnie zostają zabrani na wystawę „Pradzieje i wczesne średniowiecze Małopolski”, gdzie mają okazję zobaczyć przedmioty wykonywane przez brązownika, a także poznają modę z pradziejów. W części warsztatowej uczestnicy mogą wykonać ozdobę z drutu aluminiowego, imitującego drut brązowy, na podstawie wiedzy zdobytej w trakcie części teoretycznej i kopii zabytków.

W co wierzyli dawni Słowianie — Światowid ze Zbrucza

W czasie zajęć uczniowie zdobędą podstawową wiedzę dotyczącą wierzeń dawnych Słowian (sprzed przyjęcia chrześcijaństwa). Dowiedzą się, czym wyróżniały się wierzenia Słowian. Na wystawie „Pradzieje i wczesne średniowiecze” zobaczą posąg Światowida i dowiedzą się o jego historii i pochodzeniu, a także poznają symbolikę przedstawioną na posągu. W części praktycznej uczestnicy wykonają gliniane dyski z symbolami znajdującymi się na posągu ze Zbrucza.

Tajniki zawodu archeologa

Zajęcia odbywają się na wystawie „Pradzieje i wczesne średniowiecze Małopolski”. Uczniowie, poprzez rozmowę z prowadzącym i różnorodne zadania, poznają różnice w pracy archeologa i historyka, różnice między paleontologią a archeologią, metodykę pracy archeologa oraz sposoby datowania zabytków archeologicznych.
W części praktycznej prowadzący wyjaśnia podział dziejów na epoki (z użyciem linii czasu), podaje podstawowe daty ułatwiające orientację w pradziejach. Uczestnicy podzieleni na grupy wykonują zadania polegające na dopasowaniu kopii zabytków do poszczególnych epok. Na tym etapie prowadzący tłumaczy, co przedstawiają kopie i do czego służyły oryginalne przedmioty. W drugim zadaniu uczestnicy, na podstawie otrzymanych zdjęć zabytków z wystawy (karty pracy), muszą odnaleźć dany przedmiot w gablocie, podać jego nazwę, datowanie oraz jego przeznaczenie.
Na koniec uczestnicy przedstawiają wyniki pracy.

8zł/od osoby
85zł/za grupę

LEKCJE MUZEALNE

Klasy VII -VIII szkoły podstawowej oraz licea

Lekcje to oprowadzanie po wystawach. Proponowane zajęcia trwają około 70 min. i są dostosowywane do
wieku uczestników.
Na lekcje obowiązują rezerwacje.

Rezerwacje prosimy kierować na adres rezerwacjegrupy@ma.krakow.pl lub tel. (12) 422 71 00, w. 3 (w godzinach 9-15).

Koszt lekcji to 8 zł od osoby plus 50 zł od grupy

Bogowie starożytnego Egiptu

Lekcja odbywa się na wystawie „Bogowie starożytnego Egiptu”. Uczestnicy zobaczą zabytki pochodzące
z Egiptu, m.in. kartonaże, sarkofagi, mumie, ozdoby i naczynia. Poznają również interesujące historie związane z niektórymi zabytkami. Dzięki wizycie na wystawie będą mogli lepiej poznać i zrozumieć kulturę starożytnego Egiptu.

Pradzieje i wczesne średniowiecze Małopolski

Zajęcia odbywają się na wystawie „Pradzieje i wczesne średniowiecze Małopolski”. Prowadzący rozpoczyna oprowadzanie od sali z figurami przedstawiającymi postaci żyjące w pradziejach oraz makiety ich osad i domostw. Prowadzący tłumaczy pojęcia: paleolit, człowiek neandertalski, neolit oraz podaje informacjeo pozostałych epokach, aż do końca wczesnego średniowiecza do roku 1300 n.e. Pokazuje również, w jakich warunkach żyli ówcześni ludzie, zwraca uwagę na chronologię, ramy czasowe oraz szczegółowo omawia poszczególne epoki.Następnie pokazuje i omawia salę „Wierzenia” krótko charakteryzując m.in. rodzaje pochówków i różnice między nimi (pochówki szkieletowe, ciałopalne). Kolejny punkt zajęć to prezentacja najbardziej znanego zabytku Muzeum Archeologicznego w Krakowie – Światowida ze Zbrucza, jego charakterystyka oraz okoliczności znalezienia.

Nowy Świat, Ameryka Południowa. Wystawa Władysława Klugera

W czasie zajęć prowadzący omówi, czym jest archeologia Nowego Świata oraz jakie podziały są w niej stosowane. Opisze odkrycia nowych kontynentów i ich następstwa dla Europy, rdzennych mieszkańców Ameryk oraz ich kultury. Omówi, jakie główne kultury się tam rozwijały i jakie są ich dokonania. Uczniowie zwiedzą także wystawę „Peruwiańskie zbiory Władysława Klugera”. Dowiedzą się, skąd wzięły się zabytki peruwiańskie w Muzeum Archeologicznym w Krakowie oraz kim był Władysław Kluger.

Dzieje najstarsze i stare gmachu Muzeum Archeologicznego w Krakowie

Zajęcia mające na celu odkrywanie fascynującego świata krakowskich podziemi i poznawanie tajemnic archeologii. W czasie spotkania uczestnicy zwiedzą wystawę „Dzieje najstarsze i stare gmachu Muzeum Archeologicznego w Krakowie”, poznając zarówno historię budynku, w którym mieści się muzeum, jak również dzieje samej instytucji

8zł/od osoby
50zł/za grupę

Oddział w Nowej Hucie – Branicach

I TY MOŻESZ ZOSTAĆ ARCHEOLOGIEM

Zajęcia są adresowane do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Warsztaty mają formę zabaw, podczas której uczniowie przyswajają wiedzę z zakresu historii oraz archeologii. Zajęcia odbywają się według scenariusza:

wizyta w zamku księcia – zwiedzanie renesansowej rezydencji obronnej oraz ekspozycji

wykop archeologiczny – uczestnictwo w zaimprowizowanych badaniach wykopaliskowych;

prehistoryczne żniwa – zabawy polegające na żęciu zboża krzemiennymi sierpami i rozcieraniu ziarna na mąkę przy pomocy kamiennych żaren.

Rezerwacja telefoniczna:

+48 (12) 640 80 60

Na terenie Muzeum istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć plastycznych i zorganizowania zabaw w plenerze. Ogrodzony teren położony jest na uboczu, z dala od głównych traktów komunikacyjnych. Po wcześniejszym ustaleniu – ognisko wraz z pieczeniem kiełbasy.

AKADEMIA SKRYBY

Zajęcia w Akademii będą prowadzone w okresie wczesnowiosennym, późnojesiennym i zimowym. Przeznaczone są dla dzieci w wieku 9-12 lat i mają na celu przybliżenie pracy skryby-zakonnika przepisującego ręcznie księgi. Uczestnicy po krótkim wprowadzeniu otrzymają gęsie pióra i na podstawie przygotowanych wzorów będą kreślić i zdobić średniowieczne litery, słowa i zdania.

Cena zajęć: 4 zł od uczestnika oraz bilet warsztatowy 60 zł od grupy

ZABAWY Z MOZAIKĄ

Głównym zadaniem zajęć, dla dzieci w wieku 9-12 lat, będzie przybliżenie uczestnikom rzymskiej sztuki dekorowania podłóg oraz ścian małymi, kolorowymi kamieniami, szkłem bądź fragmentami ceramik. W trakcie trwania warsztatów uczestnicy dowiedzą się czym są mozaiki, do czego służyły i jak wyglądały. Dzieci będą pracować na zainscenizowanych wykopaliskach oraz projektować i układać mozaiki według własnego pomysłu. 

Cele główne zajęć:

  • zapoznanie się z pojęciami związanymi z antycznymi technikami zdobniczymi;
  • rozwijanie procesów skojarzeniowych i kształtowanie umiejętności manualnych;
  • rozwijanie wyobraźni artystycznej.

opłata: 4 zł od osoby + 60 zł od grupy

4zł/od osoby
+60zł/od grupy