Czy fajka mniej szkodzi?

Czy fajka mniej szkodzi?

Fajki dla archeologa są zarówno cennym w analizie zabytkiem, chociażby w kontekście badań nad datowaniem warstw nowożytnych, jak i niepodważalną w interpretacji, materialną pozostałością dawnych zwyczajów oraz mody. Wieloaspektowość tego zagadnienia, powoduje, że archeologiczne prace badawcze wymagają często uzupełnienia w postaci interdyscyplinarnych studiów, chociażby w kontekście historii lub etnografii. Przybory do palenia tytoniu odkrywane w Krakowie, odzwierciedlają przywiązanie mieszkańców tego miasta do obyczajów płynących głównie z tradycji wschodniej (tureckiej). Źródła te, wskazują ponadto, że ówcześni konsumenci stosowali zarówno towar miejscowej produkcji, jak i wysokiej jakości akcesoria, wytwarzane w innych europejskich ośrodkach.

Fajki są materialnym dowodem orientalizacji kultury dawnych mieszczan pod wpływem tradycji tureckiej. Kilka lat temu w naszym Muzeum miało miejsce otwarcie wystawy czasowej „Mieszczańska kultura palenia tytoniu. Fajki w nowożytnej tradycji i obyczajowości mieszkańców Krakowa”. Była to  podróż do innego wymiaru kulturowego, związanego z egzotyką wschodnioeuropejskiego fajczarstwa. Zaprezentowane na ekspozycji zabytki archeologiczne, pochodziły z okresu od XVII do 1. poł. XX w., stanowiąc unikalne kolekcje Muzeum Archeologicznego w Krakowie oraz Zamku Królewskiego na Wawelu. W zbiorach tych dominowały gliniane lulki, produkowane zarówno w miejscowych, jak i zagranicznych warsztatach. Uwagę zwracały w szczególności wysokiej jakości lulki wytwarzane z słynnych zakładach Monarchii Habsburgów i późniejszego państwa Austro-Węgier, zlokalizowanych m.in. na terenie dzisiejszej Słowacji lub Austrii (np. Bańska Szczawnica). Licznie reprezentowane były również egzemplarze akcesoriów porcelanowych pochodzenia austro-węgierskiego, gdzie wyróżniały się metalowe elementy takich fajek spełniające funkcje ozdobne i użytkowe. Całości obrazu prezentowanej kolekcji, dopełniał niewielki zbiór glinianych fajek jednorodnych, produkcji holenderskiej i pruskiej. Częścią wystawy była historia „Pierwszej Krakowskiej Loży Fajki”, zrzeszającej grono koneserów i propagatorów sztuki palenia w fajce. „Krakowska Loża” jako ważne zjawisko w historii ruchu fajczarskiego, stała się elementem ekspozycji jako współczesny kontynuator tego rodzaju tradycji wśród mieszczan krakowskich.

Autor: Jakub Puziuk (Dział Archeologii Średniowiecza i Czasów Nowożytnych).

W 2017 r. w naszym Muzeum prezentowana była wystawa czasowa „Mieszczańska kultura palenia tytoniu. Fajki w nowożytnej tradycji i obyczajowości mieszkańców Krakowa”, której autorem był Jakub Puziuk  (Dział Archeologii Średniowiecza i Czasów Nowożytnych).

Więcej o wystawie możecie dowiedzieć się zaglądając tutaj:

www.naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C413926%2Cfajki-i-akcesoria-na-wystawie-w-muzeum-archeologicznym-w-krakowie.html

www.youtube.com/watch?v=E9JuK36IP2M

W związku z obecną sytuacją związaną z występowaniem COVID-19 w Polsce i na świecie, zgodnie z decyzją Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 listopada br. o zamknięciu instytucji kultury, informujemy, iż Muzeum Archeologiczne w Krakowie będzie NIECZYNNE od 7.11. (sobota) do 29.11 (niedziela) włącznie. Komunikat dotyczy Gmachu Głównego Muzeum oraz Oddziału Muzeum w Nowej Hucie-Branicach.

Zdjęcia:

 1. Główka fajki jednorodnej, okres nowożytny. Fot. A. Susuł.
 2. Główka fajki jednorodnej, okres nowożytny. Fot. A. Susuł.
 3. Główka fajki złożonej-lulki, okres nowożytny. Fot. A. Susuł.
 4. Główka fajki złożonej-lulki, okres nowożytny. Fot. A. Susuł.
 5. Główka fajki złożonej-lulki, okres nowożytny. Fot. A. Susuł.
 6. Porcelanowy zbiornik na kondensat, okres nowożytny. Fot. A. Susuł.
 7. Fragment wystawy czasowej „Mieszczańska kultura palenia tytoniu. Fajki w nowożytnej tradycji i obyczajowości mieszkańców Krakowa”, prezentowanej w 2017 r. w głównym gmachu Muzeum. Fot. A. Susuł.
 8. Fragment wystawy czasowej „Mieszczańska kultura palenia tytoniu. Fajki w nowożytnej tradycji i obyczajowości mieszkańców Krakowa”, prezentowanej w 2017 r. w głównym gmachu Muzeum. Fot. A. Susuł
 9. Fragment wystawy czasowej „Mieszczańska kultura palenia tytoniu. Fajki w nowożytnej tradycji i obyczajowości mieszkańców Krakowa”, prezentowanej w 2017 r. w głównym gmachu Muzeum. Fot. A. Susuł.
 10. Fragment wystawy czasowej „Mieszczańska kultura palenia tytoniu. Fajki w nowożytnej tradycji i obyczajowości mieszkańców Krakowa”, prezentowanej w 2017 r. w głównym gmachu Muzeum. Fot. A. Susuł.
 11. Fragment wystawy czasowej „Mieszczańska kultura palenia tytoniu. Fajki w nowożytnej tradycji i obyczajowości mieszkańców Krakowa”, prezentowanej w 2017 r. w głównym gmachu Muzeum. Fot. A. Susuł.
 12. Fragment wystawy czasowej „Mieszczańska kultura palenia tytoniu. Fajki w nowożytnej tradycji i obyczajowości mieszkańców Krakowa”, prezentowanej w 2017 r. w głównym gmachu Muzeum. Fot. A. Susuł.
 13. Fragment wystawy czasowej „Mieszczańska kultura palenia tytoniu. Fajki w nowożytnej tradycji i obyczajowości mieszkańców Krakowa”, prezentowanej w 2017 r. w głównym gmachu Muzeum. Fot. A. Susuł.

13 zdjęć kolorowych. Na pierwszych sześciu nowożytne główki fajek oraz porcelanowy zbiornik na kondensat. Na pozostałych zdjęciach fragmenty wystawy czasowej „Mieszczańska kultura palenia tytoniu. Fajki w nowożytnej tradycji i obyczajowości mieszkańców Krakowa”. Na wystawie gabloty z zabytkami (głównie fajkami), plansze oraz rekonstrukcja tureckiej kawiarni.

Komentarze są niedostępne.