Wydawnictwa

Wydawnictwa

Materiały Archeologiczne (ISSN 0075-7039)

W roku 1959 Muzeum Archeologiczne w Krakowie powołało do życia własne czasopismo naukowe „Materiały Archeologiczne”. W pierwszej kolejności ma ono za zadanie publikowanie opracowań gromadzonych od połowy XIX wieku zbiorów własnych Muzeum – pochodzących z darów i badań wykopaliskowych archeologów skupionych wokół instytucji. Na ich łamach pierwszeństwo mają także rezultaty prac badawczych i analitycznych pracowników Muzeum.

Redaktor: Jacek Górski (od tomu 39)

Sekretarz: Anna Tyniec (od tomu 32)

Komitet Redakcyjny: Piotr Bieliński, Sylwester Czopek, Wojciech Nowakowski, Michał Parczewski, Paweł Valde-Nowak, Przemysław Makarowicz

Strona internetowa: www.materialyarcheologiczne.pl

Nie znaleziono żadnych wyników.

Materiały Archeologiczne Nowej Huty (ISSN 0581-1112)

Rocznik poświęcony archeologii Nowej Huty, ukazywał się w latach 1968-2010 (25 tomów).

Seria wydawnicza „Biblioteka Muzeum Archeologicznego w Krakowie”

ISBN (dla całej serii) 978-83-911543-4-2

Seria wydawnicza, której pierwszy tom ukazał się w roku 2006, służy publikacji: materiałów z konferencji organizowanych przez Muzeum, wyników badań wykopaliskowych prowadzonych przez Muzeum, opracowań monograficznych przygotowanych przez naszych pracowników oraz kolekcji muzealnych.

Redaktor – Jacek Górski

Sekretarz – Anna Tyniec

Komitet Redakcyjny: Tomasz Bochnak, Jan Chochorowski, Janusz Kruk, Michał Parczewski, Paweł Valde-Nowak

 

Nie znaleziono żadnych wyników.

Inne wydawnictwa

Sprzedaż wydawnictw prowadzi Biblioteka Muzeum. Niektóre z pozycji (zwłaszcza dotyczące wystaw) można nabyć w kiosku przy wejściu na wystawy.