Międzynarodowe badania naukowe

Badania w Marei (Egipt)

Wykopaliska w Marei w Egipcie sezon 2014 r.

W trakcie kampanii w 2014 r. zostały przeprowadzone badania w nawie południowej  #16 (Fig. 1) i w pomieszczeniach przylegających bezpośrednio do nawy od strony zewnętrznej, południowej. Po przeprowadzeniu prac sondażowych w pomieszczeniu  #16 w nawie bocznej południowej odkryto zarys 10 warstw użytkowych. Na głębokości 1 m od górnej płaszczyzny (powierzchni) stylobatu … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

Wykopaliska w Marei w Egipcie sezon 2013 r.

W trakcie tegorocznej kampanii dokończona została eksploracja nawy bocznej bazyliki od strony południowej w jej zachodniej części oznaczonej na planie # 16 (Fig. 1). Obszar który został odsłonięty to fragment  południowej nawy bocznej,  który znajduje się między zewnętrznym murem zachodnim kościoła a kamienną strukturą … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

Wykopaliska w Marei w Egipcie sezon 2012 r.

W trakcie tegorocznej kampanii prace archeologiczne były kontynuowane w kompleksie usytuowanym na południowy wschód od apsydy bazyliki. Zabudowania widoczne na planie (Fig. 1.- w kontekście bazyliki, Fig. 2. –topografia terenu od strony wschodniej jeziora wraz z częściowym planem willi) umownie zwane będą willą ze względu na plan architektoniczny obiektu, … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

Wykopaliska w Marei w Egipcie sezon 2011 r.

Dwunasta kampania wykopaliskowa dostarczyła istotnych danych odnośnie założeń architektonicznych wokół bazyliki. W 2011 r. ze względów politycznych koncesja nie obejmowała zgody na prowadzenie wykopalisk, dlatego przeprowadzono jedynie badania powierzchniowe na stanowisku. W wyniku tych prac zostały odsłonięte zarysy korony murów znajdujących się za apsydą bazyliki w wschodniej … Czytaj dalej

Prezentowany wpis