Na amforę natrafiono w obrębie zabudowania gospodarczego, po którym przetrwała jedynie ciemna warstwa ziemi. W chwili odnalezienia, wygląd naczynia wcale nie zapowiadał odkrycia “portretu” sprzed 6,5 tys. lat. Pośród kilku tysięcy fragmentów naczyń glinianych, odkrytych w Targowisku, tylko to jedno naczynie posiadało tak wyjątkowe zdobienie. Nie jest wykluczone, że amfora pełniła jakąś szczególną funkcję i nie była przedmiotem codziennego użytku.

Amfora z Targowiska sprzed 6,5 tys. lat