MATERIAŁY ARCHEOLOGICZNE TOM 37, 2009

SPIS TREŚCI


ARTYKUŁY

Bartłomiej Szymon Szmoniewski, Anna Tyniec Stradów – fotografia lotnicza i co dalej? / Stradów – aerial photography and then what?

Kazimierz Bielenin Piec dymarski typu zagłębionego, nowa interpretacja archeologiczna / The bloomery furnace of the pit type


MATERIAŁYElżbieta Trela-Kieferling Skład rdzeni krzemiennych ze stanowiska 21 w Bolechowicach, woj. Małopolskie / Flint cores from site 21 in Bolechowice, Little Poland

Emil Zaitz Wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych przy przebudowie nawierzchni Małego Rynku w 2007 r. / Results of archeological excavations conducted during the renovation of the surface of Mały Rynek in 2007

Michał Zaitz Późnośredniowieczny miecz żelazny z Małego Rynku w Krakowie / Late-medieval iron sword from Mały Rynek in Kraków

Marek Krąpiec Wyniki analiz dendrochronologicznych prób drewna pochodzących z badań archeologicznych prowadzonych na Małym Rynku w Krakowie / Results of dendrochronological analyses of wood samples obtained from archeological research conducted in Mały Rynek in Kraków

Irena Gluza Zabytki drewniane z badań archeologicznych prowadzonych na Małym Rynku w Krakowie w 2007 roku – analiza paleobotaniczna / Paleobotanical analysis of wooden artefacts from archeological researchconducted in Mały Rynek in Krakow in 2007

Aldona Mueller-Bieniek, Krystyna Skawińska-Wieser Sprawozdanie z badań archeobotanicznych średniowiecznych warstw z Małego Rynku w Krakowie / Archaeobotanical analysis of Mediaeval layers from Mały Rynek in Kraków

Krzysztof Babraj, Hanna Szymańska Raport z wykopalisk w Marei w Egipcie, lipiec-sierpień 2008 / Excavations in Marea in Egypt. July-August 2008

Grzegorz First Statuetki Ptaha-Sokarisa-Ozyrysa w zbiorach krakowskich / Ptah-Sokar-Osiris statuettes in Kraków collectionsZ ARCHIWUMMarzena Woźny Działalność Mariana Wawrzenieckiego w świetle listów do Włodzimierza Demetrykiewicza z lat 1900- 1911 / The activity of Marian Wawrzeniecki in the light of his letters to Włodzimierz Demetrykiewicz in the years 1900-1911

Marzena Woźny Starania Włodzimierza Demetrykiewicza o konserwację Kopca Wandy w Mogile pod Krakowem w latach 1908-1914 / Włodzimierz Demetrykiewicz and his endeavours to restore the Wanda Mound in Mogiła near Kraków, in the years 1908-1914

KRONIKA MAK

INSTRUKCJA REDAKCYJNA

ZAŁĄCZNIKI

Komentarze są niedostępne.