Национальные научные исследования

Гранты, публикации и исследовательские проекты

Проект: Транскарпатские культурные связи общин баденской культуры бассейна верхней Вислы и словацкой части Потиса (3300-2900 гг. до н.э.)

Projekt badawczy pt.„Transkarpackie relacje kulturowe społeczności kultury badeńskiej z obszarów dorzecza górnej Wisły i słowackiej części Pocisia (3300-2900 BC)” Finansowanie: Narodowe Centrum NaukiJednostka realizująca: Muzeum Archeologiczne w KrakowieKierownik projektu: Albert ZastawnyNr projektu: 2013/09/B/HS3/03401Czas realizacji projektu: 2014-2016 r. Wykonawcy: mgr A. Zastawny (kierownik projektu, analizy archeologiczne),dr E. Horváthová (główny … Read More

Featured Post

Проект: Керамика, как носитель представлений и знаний в ранних сельскохозяйственных общинах в бассейне верхней Вислы. Исследования в микро- и макромасштабе с использованием методов минералогии и цифровых технологий

Finansowanie: Narodowe Centrum Nauki Kierownik projektu: prof. dr hab. Sławomir Kadrow Wykonawca grafiki 3D: mgr Kalina Juszczyk, mgr Mateusz Osiadacz Nr projektu: 2013/09/B/HS3/03334 Czas realizacji projektu: 2014-2016 r. I partia (nr 1-13) — Targowisko, Modlnica (do pobrania) II partia (nr 14-24) — Rozbórz i Mirocin (do pobrania) III partia (nr 25-45) … Read More

Featured Post

Публикация: «Кокотув, 19 стоянка, гмина Величка. От раннего бронзового века до конца римского периода»

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kokotów, stanowisko 19, gm. Wieliczka. Od wczesnej epoki brązu po schyłek okresu rzymskiego” – opracowanie materiałów, w tym pracowni solowarskich z początków epoki brązu. Projekt jest finansowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa i zostanie zakończony w 2017 r. publikacją książkową. … Read More

Featured Post

Публикация: «Феномен места – курган эпохи неолита, бронзового века и раннего средневековья в Гуцеве»

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Fenomen miejsca – nekropola kurhanowa z neolitu, epoki brązu i wczesnego średniowiecza w Guciowie” – opracowanie materiałów z badań wykopaliskowych prowadzonych na Roztoczu przez Muzeum w latach 1959-1965. Projekt jest finansowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa i zostanie zakończony w 2018 r. publikacją książkową. Wykopaliska … Read More

Featured Post

Публикация: «Станиславице, стоянка 9 и 10, Бохнявский повят. Поселения периода римских влияний и раннего нового времени»

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Stanisławice stan. 9 i 10, pow. bocheński. Osady z okresu wpływów rzymskich i czasów nowożytnych” – opracowanie materiałów, w tym unikatowego osiedla z czasów rzymskich. Projekt jest finansowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa i zostanie zakończony w 2018 r. publikacją książkową. Publikacja w serii wydawniczej Via … Read More

Featured Post

Публикация: «От коллекционирования до музееведения. 160-летие первой выставки в Археологическом музее в Кракове »

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Projekt wystawienniczy realizowany w Muzeum Archeologicznym w Krakowie w latach 2017 i 2018. Ekspozycja prezentowana będzie od maja do listopada 2018 roku. Celem projektu jest powstanie wystawy o wielowymiarowym charakterze, upamiętniającej i w pewien sposób nawiązującej do pierwszej ekspozycji Muzeum Archeologicznego … Read More

Featured Post

Публикация: «Археологические находки Теодора Нечуя-Земенцкого из раскопок в летописном Плеснеске (Подгорцы, Украина)»

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury Publikacja: „Zabytki z wykopalisk Teodora Nieczuja-Ziemięckiego w latopisowym Pleśnisku (Podhorce na Ukrainie)” Opis zadania: Projekt ma na celu pierwszą pełną publikację opracowanych pod względem typologicznym i chronologicznym oraz historycznym ruchomych zabytków archeologicznych pochodzących z badań wykopaliskowych przeprowadzonych … Read More

Featured Post

Проект: Долгосрочная программа по консервации уникальных египетских тканей, этап 2018

Muzeum Archeologiczne w Krakowie w 2018 roku rozpoczęło kolejny etap konserwacji tkanin, pozostających w jego zbiorach, w ramach programu Wspieranie działań muzealnych 2018 finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Unikalny zbiór tkanin w kolekcji Muzeum Archeologicznego w Krakowie jest darem Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich, wywodzącej się z Armii … Read More

Featured Post