контакт

Главное здание Археологического музея в Кракове

Археологический музей в Кракове

Филиал в Нова Гута-Бранице

Нова Хута-Бранице

31-985 Krakow-Nowa Huta
ul. Sasanek 2A

Дополнительная информация

Dyrektor Muzeum

dr hab. Jacek Górski

+48 12 422 92 86

Z-ca Dyrektora ds. Administracji i Inwestycji

mgr Marek Golonka

+48 12 422 75 60 wew. 151

Główna Księgowa

mgr Katarzyna Zbyrad

+48 12 422 75 60 wew. 122

Z-ca Dyrektora ds. Merytorycznych

mgr Mikołaj Orzechowski

+48 12 422 75 60 wew. 154

Kierownik Administracji

mgr Alicja Wilkosz-Nawara

+48 12 422 75 60 wew. 137

Specjalista d/s Zamówień Publicznych i d/s Osobowych

mgr Monika Piskorz

+48 12 422 75 60 wew. 123

Specjalista d/s administracji

mgr Beata Morsztyn

+48 12 422 75 60 wew. 139

Specjalista ds. Promocji i Reklamy

mgr Aneta Rams-Gawlik

tel. +48 12 422 71 00 w. 155

Dział Głównego Inwentaryzatora Zabytków

Główny inwentaryzator, kustosz

mgr Agnieszka Dziedzic

+48 12 422 75 60, w. 136


Oddział w Nowej Hucie

Kierownik Oddziału, kustosz

mgr Janusz Bober

+48 12 640 80 60 w. 13


Dział Prahistorii Małopolski

Kierownik Działu, kustosz

mgr Mirosław Zając

+48 12 422 75 60 wew. 152


Dział Archeologii Średniowiecza i Czasów Nowożytnych

Kierownik Działu, kustosz

mgr Anna Tyniec

+48 12 422 75 60 wew. 131


Dział Archeologii Śródziemnomorskiej i Starożytnych Cywilizacji Amerykańskich

Kierownik Działu, starszy kustosz

dr Krzysztof Babraj

+48 12 422 75 60 wew. 141


Dział Zbiorów Dawnych

Kierownik Działu, kustosz dyplomowany

dr Albert Zastawny

+48 12 422 75 60 wew. 135


Dział Edukacji Archeologicznej i Wystaw

Kierownik Działu, kustosz

mgr Elżbieta Trela-Kieferling

+48 12 422 75 60 wew. 150


Dział Konserwacji Zabytków

Kierownik Działu, Starszy Konserwator

mgr Maryla Dryja

+ 48 12 422 75 60 wew. 127


Biblioteka Muzeum Archeologicznego w Krakowie

Kierownik Biblioteki, kustosz

mgr Helena Godłowska

+48 (12) 422 75 60 wew. 133


Archiwum Muzeum Archeologicznego w Krakowie

Kierownik Archiwum, kustosz

dr Marzena Woźny

+48 12 422 75 60 wew. 126