контакт

Главное здание Археологического музея в Кракове

Археологический музей в Кракове

Филиал в Нова Гута-Бранице

Нова Хута-Бранице

31-985 Krakow-Nowa Huta
ul. Sasanek 2A

Дополнительная информация

Dyrektor Muzeum

-

dr hab. Jacek Górski

+48 12 422 92 86

Z-ca Dyrektora

-

mgr Marek Golonka

+48 12 422 75 60 wew. 151

Główna Księgowa

-

mgr Katarzyna Zbyrad

+48 12 422 75 60 wew. 122

Kierownik Administracji

-

mgr Alicja Wilkosz-Nawara

+48 12 422 75 60 wew. 137

Specjalista d/s Zamówień Publicznych i d/s Osobowych

-

mgr Monika Piskorz

+48 12 422 75 60 wew. 123

Specjalista d/s administracji

-

mgr Beata Morsztyn

+48 12 422 75 60 wew. 139

Specjalista ds. Promocji i Reklamy

-

mgr Aneta Rams-Gawlik

tel. +48 515 589 835

Dział Głównego Inwentaryzatora Zabytków

Główny inwentaryzator, kustosz

-

mgr Agnieszka Dziedzic

+48 12 422 75 60, w. 136


Oddział w Nowej Hucie

Kierownik Oddziału, kustosz

-

mgr Janusz Bober

+48 12 640 80 60 w. 13


Dział Prahistorii Małopolski

Kierownik Działu, kustosz

-

mgr Mirosław Zając

+48 12 422 75 60 wew. 152


Dział Archeologii Średniowiecza i Czasów Nowożytnych

Kierownik Działu, kustosz

-

mgr Anna Tyniec

+48 12 422 75 60 wew. 131


Dział Archeologii Śródziemnomorskiej i Starożytnych Cywilizacji Amerykańskich

Kierownik Działu, starszy kustosz

-

dr Krzysztof Babraj

+48 12 422 75 60 wew. 141


Dział Zbiorów Dawnych

Kierownik Działu, kustosz dyplomowany

-

dr Albert Zastawny

+48 12 422 75 60 wew. 135


Dział Edukacji Archeologicznej i Wystaw

Kierownik Działu, kustosz

-

mgr Elżbieta Trela-Kieferling

+48 12 422 75 60 wew. 149


Dział Konserwacji Zabytków

Kierownik Działu

-

mgr Andrzej Dyga

+48 12 422 75 60 wew. 144


Biblioteka Muzeum Archeologicznego w Krakowie

Kierownik Biblioteki, kustosz

-

mgr Helena Godłowska

+48 (12) 422 75 60 wew. 133


Archiwum Muzeum Archeologicznego w Krakowie

Kierownik Archiwum, kustosz

-

dr Marzena Woźny

+48 12 422 75 60 wew. 126