Odpowiedzi na pytania i modyfikacja siwz z 19.10.2018 r.