Rada Muzeum

Członkowie Rady Muzeum Archeologicznego w Krakowie

piątej kadencji

Prof. dr hab. Ryszard Grygiel – przewodniczący Rady, dyrektor Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi

Dr Wojciech Brzeziński – przedstawiciel Stowarzyszenia Muzealników Polskich, dyrektor Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie

Dr Janusz Budziszewski – przedstawiciel Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich

Prof. dr hab. Jan Chochorowski – kierownik Zakładu Epoki Brązu w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Krzysztof Markiel – dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

Katarzyna Olesiak – dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa

Teresa Starmach – nauczycielka, działaczka samorządowa i społeczna, w latach 1998–2002 wiceprezydent Krakowa, w późniejszym okresie także radna Sejmiku Województwa Małopolskiego

Jadwiga Wiśniowska – członek Izby Przemysłowo – Handlowej w Krakowie, prezes Mix Electronics S.A.

Dr hab. Piotr Włodarczak – kierownik Ośrodka Archeologii Gór i Wyżyn Polskiej Akademii Nauk w Krakowie  

Małgorzata Zięć – dyrektor Biura Promocji i Współpracy Starostwa Powiatowego w Krakowie