Kontakt

Gmach główny

Muzeum Archeologiczne w Krakowie

Oddział Muzeum w Nowej Hucie

Oddział w Nowej Hucie

31-985 Kraków-Nowa Huta
ul. Sasanek 2A

Dodatkowe informacje

Główna Księgowa

-

mgr Katarzyna Zbyrad

+48 12 422 75 60 wew. 122

Dyrektor Muzeum

-

dr hab. Jacek Górski

+48 12 422 92 86

Z-ca Dyrektora

-

mgr Tomasz Wichman

+48 12 422 75 60 wew. 151

Kierownik Administracji

-

mgr Alicja Wilkosz-Nawara

+48 12 422 75 60 wew. 137

Specjalista d/s Zamówień Publicznych i d/s Osobowych

-

mgr Monika Piskorz

+48 12 422 75 60 wew. 123

Specjalista ds. Promocji i Reklamy

-

mgr Iwona Szczepańska

+48 12 422 71 00 wew. 150

Dział Głównego Inwentaryzatora Zabytków

Główny inwentaryzator, starszy kustosz

-

dr Paulina Poleska

+48 12 422 75 60 wew. 136


Oddział w Nowej Hucie

Kierownik Oddziału, kustosz

-

mgr Janusz Bober

+48 12 640 80 60 w. 13


Dział Prahistorii Małopolski

Kierownik Działu, kustosz

-

mgr Mirosław Zając

+48 12 422 75 60 wew. 152


Dział Archeologii Średniowiecza i Czasów Nowożytnych

Kierownik Działu, kustosz

-

mgr Anna Tyniec

+48 12 422 75 60 wew. 132


Dział Archeologii Śródziemnomorskiej i Starożytnych Cywilizacji Amerykańskich

Kierownik Działu, starszy kustosz

-

dr Krzysztof Babraj

+48 12 422 75 60 wew. 141


Dział Zbiorów Dawnych

Kierownik Działu, kustosz dyplomowany

-

dr Albert Zastawny

+48 12 422 75 60 wew. 135


Dział Edukacji Archeologicznej i Wystaw

Kierownik Działu, kustosz

-

mgr Agnieszka Żero

+48 12 422 75 60 wew. 150, tel. kom. 515 589 832


Dział Konserwacji Zabytków

Kierownik Działu

-

mgr Andrzej Dyga

+48 12 422 75 60 wew. 144


Biblioteka Muzeum Archeologicznego w Krakowie

Kierownik Biblioteki, kustosz

-

mgr Helena Godłowska

+48 (12) 422 75 60 wew. 133


Archiwum Muzeum Archeologicznego w Krakowie

Kierownik Archiwum, kustosz

-

dr Marzena Woźny

+48 12 422 75 60 wew. 126