Kontakt

Gmach główny

Muzeum Archeologiczne w Krakowie

Oddział Muzeum w Nowej Hucie

Oddział w Nowej Hucie

31-985 Kraków-Nowa Huta
ul. Sasanek 2A

Dodatkowe informacje

Dyrektor Muzeum

-

dr hab. Jacek Górski

+48 12 422 92 86

Z-ca Dyrektora

-

mgr Tomasz Wichman

+48 12 422 75 60 wew. 51

Główna Księgowa

-

mgr Katarzyna Zbyrad

+48 12 422 75 60 wew. 22

Kierownik Administracji

-

mgr Alicja Wilkosz-Nawara

+48 12 422 75 60 wew. 37

Specjalista d/s Zamówień Publicznych i d/s Osobowych

-

Monika Piskorz

+48 12 422 75 60 wew. 23

Specjalista d/s promocji i PR

-

Aneta Rams-Gawlik

+48 12 422 71 00 wew. 50

Dział Głównego Inwentaryzatora Zabytków

Główny inwentaryzator, starszy kustosz

-

dr Paulina Poleska

+48 12 422 75 60 wew. 36


Oddział w Nowej Hucie

kierownik, kustosz

-

mgr Janusz Bober

+48 12 640 80 60 w. 13


Dział Prahistorii Małopolski

Kierownik Działu

-

mgr Mirosław Zając

+48 12 422 75 60 wew. 52


Dział Archeologii Średniowiecza i Czasów Nowożytnych

Kierownik Działu

-

mgr Anna Tyniec

+48 12 422 75 60 wew. 32


Dział Archeologii Śródziemnomorskiej i Starożytnych Cywilizacji Amerykańskich

Dział Zbiorów Dawnych

Kierownik Działu

-

dr Albert Zastawny

+48 12 422 75 60 wew. 35


Dział Edukacji Archeologicznej i Wystaw

Kierownik Działu

-

Agnieszka Zaręba-Kotarba

(12) 422 71 00, wew. 50


Dział Konserwacji Zabytków

Kierownik Działu

-

mgr Andrzej Dyga

+48 12 422 75 60 wew. 44


Biblioteka Muzeum Archeologicznego w Krakowie

Kierownik Biblioteki

-

mgr Helena Godłowska

+48 (12) 422 75 60 wew. 33


Archiwum Muzeum Archeologicznego w Krakowie

Kierownik Archiwum

-

dr Marzena Woźny

+48 12 422 75 60 wew. 26