Prahistoria dla wszystkich/ Prehistory for all

Prahistoria dla wszystkich/ Prehistory for all

12 marca Muzeum Archeologiczne w Krakowie zaprezentowało dostosowanie wystawy stałej „Pradzieje i wczesne średniowiecze Małopolski” do potrzeb osób niepełnosprawnych, zrealizowane w ramach projektu COME-IN! Uroczystość rozpoczęła się od konferencji dotyczącej dostępności, w której wzięli udział przedstawiciele projektu COME-IN! z Włoch, Niemiec, Austrii, Słowenii i Chorwacji, jak również przedstawiciele fundacji: Szansa dla Niewidomych, Kultura Bez Barier, Siódmy Zmysł oraz twórcy nowej strony internetowej Muzeum z Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG.

Wśród zaproszonych gości pojawili się również podopieczni fundacji, przedstawiciele władz, szkół i reprezentanci innych muzeów.

Zaprezentowano dostosowania w postaci kopi zabytków z oryginalnych surowców, dotykowych planów orientacyjnych oraz tabliczek informacyjnych z alfabetem brajla, jak również nowa stronę internetową wraz z modułem aplikacji zawierającym audiodeskrypcje, teksty uproszczone, Polski Język Migowy.

Wydarzenie zakończył uroczysty koncert uczniów klasy harf ze Szkoły Muzycznej I i II Stopnia im. B. Rutkowskiego w Krakowie.

On 12th March, the Archaeological Museum in Kraków launched its new accessible exhibition.

The Museum has put in place an archeological multisensorial exhibition adapted for visitors with disabilities. Among the different interventions, the museum has created tactile maps and captions with the Braille alphabet of copies of museum objects, made from original raw materials.

Information on objects, in the form of audiodescription, simplified language and Polish Sign Language, can be found in the application module on the new website of the Museum, realized as part of the project.

The event was attended by representatives of project partners, policy makers, the Office for People with Disabilities, Interest groups including NGOs, Education/training center and schools as well as cooperating museums.

The event ended with a concert of students of the harp class from the Bronisław Rutkowski Music School in Kraków, The Primary Music School and The Secondary Music School.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        M.Wawer

Komentarze są niedostępne.